Psychologie velkoplošné otevřené kanceláře

13. dubna 2018

Při vytváření prostorů, které podporují vzájemnou spolupráci a zároveň musí respektovat určitou potřebu soukromí, jsou návrháři nuceni vyhodnocovat, jak uživatelé těchto prostorů ovlivňují prostředí, které v nich panuje

IT, BNL-BNP PARIBAS Roma Tiburtina, Atelier(s) Alfonso Femia (formerly 5+1AA), Office, Open Plan Office, Rockfon Ekla dB 40, D/AEX edge, 1200x600, white

The architects of the new BNP-BNL Paribas had a grand ambition for both the interior and exterior of the building: A LEED Gold certification.

IT, BNL-BNP PARIBAS Roma Tiburtina, Atelier(s) Alfonso Femia (formerly 5+1AA), Office, Open Plan Office, Rockfon Ekla dB 40, D/AEX edge, 1200x600, white

The Rockfon dB solution that was chosen did not only solve the acoustic challenges of a modern and flexible workplace, it also perfectly fit the minimalistic and modern design of the building itself.

IT, BNL-BNP PARIBAS Roma Tiburtina, Atelier(s) Alfonso Femia (formerly 5+1AA), Office, Open Plan Office, Rockfon Ekla dB 40, D/AEX edge, 1200x600, white

Choosing the right acoustic solution can make the difference between creating a good office or great office environment.

Přinejlepším rušivé, v nejhorším případě frustrující

Celá řada průzkumů a studií hovoří o tom, jaký negativní vliv mají otevřené velkoplošné kanceláře na zdraví zaměstnanců a jejich zvýšenou fluktuaci. Søren Peter Lund, zkušený odborník z dánského národního institutu pro zkoumání pracovního prostředí, vysvětluje: „Nedostatek soukromí v otevřených kancelářích vzbuzuje v zaměstnancích pocit, že jsou neustále na očích. Hluky a zvuky kolem sebe pak mohou vnímat spíše jako hrozbu, než narušení svého soukromí“.

Akustická kvalita místnosti je jedním z hlavních faktorů, které je třeba vzít v úvahu při navrhování prostorů, které budou sloužit ke komunikačním i kognitivním úkonům.

Vliv hluku na chování

Behaviorální specialista Mille Sylvest tvrdí, že hluk není jen rušivý element, který má negativní dopad na soustředění. Může totiž potlačit také motivaci k větší produktivitě a spolupráci, čímž jde zcela proti původnímu záměru otevřených kanceláří. „Duševní i fyzická pohoda člověka je úzce spojena s mírou spokojenosti s jeho postavením v organizaci. A kvalita pracoviště tuto spokojenost v nemalé míře ovlivňuje. Hlučné prostředí je známkou spíše nízkého postavení, což má negativní dopad na celkovou pohodu pracovníka a vede to ke změnám jeho chování“ uvádí Sylvest.

Kombinace spolupráce a soukromí

Při navrhování kanceláří se nesmí zapomínat na lidskou interakci, podporu vzájemné spolupráce a také soustředění. Lennart Nilsson, jeden z předních švédských odborníků na akustiku k tomu dodává: “V kancelářích se s požadavkem na skutečně vysokou zvukovou pohltivost setkáte především tam, kde jsou otevřené velkoplošné kanceláře a rovněž tam, kde mezioborové týmy potřebují průběžně komunikovat”.

Nedostatek soukromí v otevřených kancelářích vzbuzuje v zaměstnancích pocit, že jsou neustále na očích.

Søren Peter Lund

Senior researcher, dánského Národního Institutu pro Zkoumání Pracovního Prostředí

Zvuková izolace

Omezení rušivosti a škodlivých účinků hluku se současným vytvořením flexibilního, osobního a působivého prostředí může být výzvou. Naše produkty dB skloubí výhody skvělé zvukové izolace s vynikajícími vlastnostmi zvukové pohltivosti.

Více podrobností

Související články