Dobrá akustika půl zdraví

27. ledna 2017

Hluk je součástí každodenního života v rušných městech, především tam, kde se setkává větší množství lidí. Celková míra hluku má prokazatelné účinky na chování lidí a jejich psychickou i fyzickou pohodu. Celkově se hluk nepříznivě projevuje na kvalitě našeho života. Proto by navrhování akusticky komfortních interiérů mělo být prioritou.

1/3

Vliv na efektivitu učení, práce a uzdravení

Školy, kanceláře, nemocnice a mnoho jiných objektů jsou místa, kde je velký důraz kladen na akustický komfort. Zde všude se setkáváme s velkou mírou hluku produkovanou velkým množstvím potkávajících se lidí.

Výzkumy ukázaly, že špatná akustika má neblahý vliv na žáky ve školách, kteří nerozumí tomu, co učitelé říkají. Zaměstnancům kanceláří se snižuje jejich efektivita práce a schopnost soustředit se, snížení hluku v nemocnicích má zase velký význam pro samotné uzdravení pacientů. Například u maloobchodního prodeje může zlepšení akustických vlastností vést k navýšení tržeb až o 5-10 % 1). A to je jen krátký výčet příkladů, kdy akustika ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme.

Jak se určuje akustika místnosti?

Nejdůležitějším parametrem je doba dozvuku. Je stanovena jako délka trvání dozvuku při poklesu hladiny akustického tlaku o 60 dB od okamžiku skončení vysílání zvukového signálu.  Ve většině případů platí, že čím kratší je doba dozvuku, tím lepší je akustika v dané místnosti (optimální hodnoty jsou mezi 0,4 až 0,5 s).

Dalším parametrem je hladina akustického tlaku, tedy síla zvuku (hluku) měřená v decibelech. Je závislá na výkonu zdroje, uspořádání místnosti, množství a kvalitě pohlcujících materiálů.

Dále sledujeme srozumitelnost řeči, která definuje úroveň, kdy jsou vyřčená slova v interiéru slyšitelná a dobře srozumitelná. Posledním parametrem, který nás zajímá, je neprůzvučnost sousedících místností, která představuje schopnost konstrukce izolovat zvuk, který se šíří vzduchem či stavebními prvky.

Kamenná vlna izoluje a absorbuje

Kamenná vlna je ideální materiál fungující jako akustický absorbér pohlcující hluk a zajišťující akustické pohodlí a komfort interiéru. Stropy Rockfon díky ní mají vynikající akustické vlastnosti. Důležitá je v tomto případě nejen výborná zvuková pohltivost, ale také velmi dobrá zvuková neprůzvučnost, kdy materiál zabraňuje nejen průchodu zvuku stropem, ale především jeho další šíření do okolí.

Stropy z kamenné vlny Vám dávají možnost akusticky vyřešit téměř jakýkoliv prostor. Většina výrobků Rockfon absorbuje nebo rozptyluje zvuk z 90 %, je proto častokrát v interiérech s použitými těžkými povrchovými materiály (sklo, ocel, podlahy) jediným akustickým řešením. 

Stropy Rockfon nabízejí velmi vysokou zvukovou pohltivost převážně pro frekvenci lidské řeči, eliminují proto tzv. „Efekt přátelského setkání“, kdy svobodně hovořící lidé v jedné místnosti hovoří postupně čím dál hlasitěji, až v podstatě křičí.

Široká paleta řešení

Odborníci na akustiku dnes umí vyřešit většinu problémů s hlukem. V mnoha případech je akustický stropní podhled nejlepším řešením. V jiných, obtížnějších situacích, lze dodatečně instalovat akustické nástěnné panely, dělicí příčky, volně zavěšené absorbéry či jiné akustické prvky. Ideální je situace, kdy potřebná opatření jsou realizována v počáteční fázi výstavby.

 

1) Julian Treasuer, Sound Business, 2007

Související články