bucket_iconCreated with Sketch.

Výstavba s dlouhodobým horizontem

Odpovědí na dlouhodobou udržitelnost je „cirkulární ekonomika“

circular, roundabout, city, big city, thought leader, our thinking,

Lineární ekonomický model postavený na čerpání zdrojů, výrobě a likvidaci dosáhl svých hranic. Takovou zátěž prostě životní prostředí nedokáže vydržet. Povívejte se však na cirkulární přístup s minimalizací odpadů a efektivním opětovným využíváním zdrojů – lze vytvořit hospodářství, jež bude současně udržitelné i ziskové. 

Nikde není přechod k cirkulárnímu modelu naléhavější než ve stavebnictví. Toto odvětví každoročně spotřebuje tři miliardy tun surovin, což z něj činí vůbec největšího konzumenta zdrojů produkujícího zhruba třetinu veškerých odpadů, z nichž většina končí na skládkách. Problematika výstavby se tedy dostává do centra pozornosti zásad a směrnic vydávaných EU, která je zastáncem cirkulární ekonomiky.

Odpadní materiály upcyklujeme

Obchodní model skupiny ROCKWOOL Group filosofii cirkulární ekonomiky již zahrnuje. Upcyklujeme odpadní materiály, vlastní odpady recyklujeme v uzavřených smyčkách a navrhujeme produkty s dlouhodobou životností a nekonečnou recyklovatelností. Jednou z nehodnotnějších vlastností kamenné vlny je možnost vyrobit ji z materiálů, jež by jinak skončily na skládkách nebo byly downcyklovány. Zhruba třetinu celkového objemu našich surovin tvoří nově využitý odpad z výroby kovů, elektráren a čističek odpadních vod. Upcyklujeme například strusku z metalurgického průmyslu, kal z čistíren odpadních vod a v menším objemu dokonce i vyřazenou keramiku z rozbitých umyvadel a toalet.

Demontovatelnost

Další klíčový aspekt cirkulární ekonomiky se nazývá „demontovatelnost“. Abychom mohli produkty recyklovat, musí být snadné různorodé materiály oddělit a rozdělit podle patřičných kategorií. Použití modulárních a snadno demontovatelných stavebních materiálů rovněž umožní jejich opětovné využití při adaptacích prostor, aniž by bylo nutné je hned vyhazovat.    

Z kamenné vlny vyrábíme produkty, jež si udrží stejný výkon po celou dobu své dlouhé životnosti, jsou snadno demontovatelné, opakovaně použitelné a recyklovatelné. Díky svým vlastnostem jsou výrobky ROCKWOOL neodmyslitelnou součástí našeho vývoje směrem k udržitelnější cirkulární ekonomice.

infographic, sustainability, landfill waste
„I nadále hodláme usilovně pracovat na produkci ještě kvalitnějších produktů s omezováním dopadu na životní prostředí během tohoto procesu, což znamená začlenění aspektu udržitelnosti do našich výrobků, provozů, výzkumu i vývoje.“

Jens Birgersson

ROCKWOOL Group
Generální ředitel
People indoor living room
Playful mother lifting daughter overhead on sofa