Vytváření řešení

1. ledna 1

Jak se ekologické budovy stávají součástí udržitelného světa.

Nevyužitý potenciál

V celosvětovém měřítku spotřebovávají budovy příliš mnoho zdrojů a produkují velmi mnoho odpadu. Spotřebují 25 procent světových zásob vody a 40 procent vodních zdrojů, přičemž se třetinově podílejí na veškerém vzniklém odpadu a 40 procenty přispívají k objemu celosvětových emisí uhlíku. Z hlediska těchto statistik jsou ekologicky neudržitelné.

Budovy však mají také obrovský nevyužitý potenciál stát se ústřední součástí řešení naléhavých výzev z pohledu udržitelnosti. Ekologické konstrukce bojují proti změnám klimatu a současně přispějí ke zlepšení našeho zdraví, pohodlí a produktivity.

K dosažení tohoto cíle je důležité zaujmout komplexní přístup k takovým plánům, designu a konstrukcím, jež by zohledňovaly všechny aspekty větší udržitelnosti. Soustředěnost na jediný přístup může negativně ovlivnit celkový výkon budovy. Proto byly mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a Evropským výborem pro normalizaci (CEN) vyvinuty normy umožňující měření udržitelnosti během celého životního cyklu budovy. Tyto normy překračují rámec ochrany životního prostředí a zahrnují otázky prospěšnosti budov pro zdraví, bezpečnost a pohodlí.

Vytváření ekologického designu

Klíčovým krokem k ekologickému designu je omezení množství energie vyžadované provozem budovy. 80 procent energetických nároků budov tvoří vytápění, chlazení, dodávky teplé vody a osvětlení. Zbylých 20 procent připadne na stavební materiály, přepravu a demolici stavby. Nízkoenergetická konstrukce je tedy sice nezbytná, avšak důležité je také postupovat komplexněji a zvažovat, jak materiály budovy na konci její životnosti recyklovat a znovu využít. Konstrukce a materiály ovlivňují další důležité aspekty udržitelnosti, jako je tepelný komfort, akustické vlastnosti a požární bezpečnost.

Schémata hodnocení

Pro přesné posouzení šetrnosti konstrukce budov vůči životnímu prostředí představuje analýza životního cyklu (LCA) užitečnou a široce uznávanou metodiku. LCA hodnotí celkovou ekologickou stopu budovy včetně materiálů, z nichž je vyrobena. Informace o materiálech se obvykle uvádějí v environmentálních prohlášeních o produktech (EPD).

Dokumenty EPD nedokáží sdělit, zda je materiál „ekologický“ či ne. Záleží totiž na tom, jak je do konstrukce integrován. Umožní však rychlejší a přesnější analýzu životního cyklu (LCA) budov, stavitelům pomohou plnit národní normy a získat kredity pro schémata hodnocení udržitelnosti. Produkty ROCKWOOL napomáhají získat kredity v rámci schémat hodnocení udržitelnosti budov, jako jsou LEED®, BREEAM, DGNB (Německá rada pro udržitelné budovy) a HQE (Haute Qualite Environnementale).

Při pohledu na celý životní cyklus budov lze realizovat budovy pozitivně přispívající k udržitelnějšímu světu. 

Prohlášení o udržitelnosti produktů

K usnadnění dokumentace dopadu produktů Rockfon ve vztahu k certifikačním programům a stavebním projektům s konkrétními požadavky jsme vytvořili řadu prohlášení o udržitelnosti k našim nejpopulárnějším produktům.

Více podrobností

Související témata

Další témata týkající se našeho způsobu myšlení