bucket_iconCreated with Sketch.

Podobná recyklaci, ale lepší

Jak upcyklace přetvoří odpad na hodnotu.

Production line, ROCKWOOL insulation

Přeměna odpadu na ještě hodnotnější výrobky

S myšlenkou recyklace jsme všichni obeznámeni. Specializované firmy odpadní materiály (např. plastové lahve) odebírají, zpracovávají a vracejí zpět do užívání v podobě plastových pytlů, fleecových oděvů či jiných produktů. Jedná se o vynikající způsob omezování odpadů. Existuje však ještě lepší způsob. Upcyklace přemění odpad na ještě hodnotnější výrobky a omezí nutnost spotřeby přírodních surovin.

Udržitelnější než recyklace je upcyklace, jež dokáže přeměnit odpadní toky (včetně stávajících skládek) na dlouhodobé zdroje surovin pro průmysl a zajistí omezení spotřeby surovin. Sociální a ekonomický problém se změní v cenný zdroj pro budoucnost.

Většina recyklovaných odpadních materiálů (plasty, kovy a papír) jsou ve skutečnosti „downcyklovány“. Recyklace totiž snižuje jejich čistotu, přetvářejí se na výrobky nižších tříd a nakonec skončí jako odpad. Tento proces sice snižuje celkové množství odpadů, avšak většinou nenahrazuje suroviny použité v původních výrobcích. Výjimkou je hliník, jenž může být nekonečně upcyklován.

Upcyklace v průmyslovém měřítku

Přestože jsou naše produkty vyrobeny z kamene, jedné z nejhojnějších surovin na světě, skupina ROCKWOOL Group využívá v průmyslovém měřítku praxi upcyklace. Technologie vytvářející naše výrobky nám totiž zároveň umožňují využít jako surovinu odpad z jiných průmyslových odvětví. Naše kamenná vlna se obvykle vyrábí z jedné třetiny upcyklovaných odpadů zahrnujících strusku z kovoprůmyslu a kal pocházející z čistíren odpadních vod. Nízkohodnotné vedlejší produkty tak nekončí na skládkách, ale najdou využití při výrobě izolace z kamenné vlny, díky níž jsou budovy pohodlnější a energeticky efektivnější.

Naše technika kombinování hojně se vyskytující suroviny s upcyklovanými odpadními materiály nabízejícími jen omezené možnosti recyklace má na životní prostředí menší dopad, než výrobky zhotovené ze 100% recyklovaného materiálu. Po přeměně odpadu v kamennou vlnu se totiž materiál stane užitečným navždy, neboť může být nekonečně recyklován na novou kamennou vlnu stejné kvality. Proto jsou naše produkty velmi vhodné pro „cirkulární ekonomiku“ a udržitelné budovy budoucnosti.

 

* T. W. Dahl, a kol. 2011, International Geology Review (Volume 53 Numbers 7-8, June-July 2011) ‘The human impact on natural rock reserves using basalt, anorthosite, and carbonates as raw materials in insulation products’

Minerální vlna
0

naší kamenné vlny je vyrobena z upcyklovaného odpadu

Kamenný materiál
0

Planeta Země vyprodukuje 38 000krát více kamenného materiálu, než kolik se každoročně spotřebuje na výrobu kamenné vlny ROCKWOOL*