order-bucket

Odraz a rozptýlení světla

Chcete-li zlepšit prostředí v interiéru, přiveďte do něj světlo.

Odrazivost a difúze světla

Ať už doma či v kanceláři – převážnou většinu času trávíme v budovách a interiéry tak stále častěji pokládáme za faktory podílející se na naší spokojenosti, kvalitě života a produktivitě.

Síla přirozeného světla

Světlo je životně důležité pro lidské fungování a sehrává důležitou roli při vlivu na náš psychologický i fyziologický stav. Je podmínkou funkce zraku, avšak má také přímý vliv na určité oblasti našeho mozku, kde působí jako stimulant, udržuje nás v bdělosti a zajišťuje lepší kognitivní funkce.

Dobré vnitřní klima vytvoří a poskytne atmosféru, v níž se osoby cítí pohodlně a motivovaně. Kvalita osvětlení je součástí vnitřního klimatu, jenž ovlivňuje vše, co konáme. 

Zajímavá studie „Smart Market Report 2016“ vypracovaná společností DODGE Data & Analytic zdůrazňuje důležité trendy ve stavebnictví a v přístupu k dennímu světlu spatřuje klíčový prvek zdravějších staveb. Celých 60 % respondentů průzkumu označilo světlo za prvek, jenž zůstane v kontextu zdravých budov na pořadu jednání i v blízké budoucnosti. 

Nechte světlo vstoupit

Denní světlo je skvělým prostředkem k omezení naší závislosti na elektrickém osvětlení. Vytváří však také nádherné efekty, jež upoutají pozornost a podpoří spokojenost uživatelů. 

Existuje několik způsobů, jimiž mohou architekti optimalizovat návrhy a orientaci budov k zachycení přirozeného světla. To však vždy nepostačuje a ke zlepšení přísunu světla do nitra budovy je nezbytná podpora interiérových materiálů.

Použití materiálů s vysokou odrazivostí a schopností difúze světla zvýší podíl denního světla v konkrétních místnostech či prostorách. Například strop s 87% odrazivostí přivede dále do budovy o 11 % světla více. K zamezení přesvětlení, jež může být pro zrak nepříjemné, doporučujeme využít výrobky s matnými povrchy, jež pomohou zajistit vizuální komfort.  

Použití stropu s 87% odrazivostí přivede dále do budovy o 11 % světla více.

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka má hluboce matný, hladký, super bílý povrch s vysokým odrazem a rozptylem světla, který přispívá k úsporám energie a světlému a komfortnímu vnitřnímu prostředí.

Zobrazit produkt

Rockfon Blanka® Activity

Rockfon Blanka Activity je určen pro učebny a otevřené kanceláře, kde je vysoká hladina hluku a aktivity a kde srozumitelnost řeči je zásadní

Zobrazit produkt

Rockfon Blanka® Bas

Ideální podhledový systém do prostor, ve kterých se vyžaduje vyšší odrazivost zvuku ke zlepšení srozumitelnosti mluveného slova, jako jsou učebny nebo zasedací místnosti

Zobrazit produkt

Rockfon Blanka® Fusion™

Rockfon Blanka Fusion má hluboce matný, hladký, super bílý povrch s vysokým odrazem a rozptylem světla, který přispívá k úsporám energie a světlému a komfortnímu vnitřnímu prostředí

Zobrazit produkt

Rockfon® Mono® Acoustic

Inovativní monolitický povrch pro špičkové akustické vlastnosti a požární ochranu - skvělé řešení pro stropy a obklady stěn

Zobrazit produkt

Rockfon® Eclipse™

Inovativní a vzhledově atraktivní bezrámový akustický absorbér s hladkým, matným a výrazně bílým povrchem nabízí vysokou odrazivost světla, optimální rozptyl a antistatické vlastnosti, které prodlužují životnost produktu

Zobrazit produkt

Rockfon Blanka® dB 35

Kombinuje se zvuková izolace mezi místnostmi jako dobrá zvuková pohltivosti pro flexibilní uspořádání kanceláře, kde nejsou problémem důvěrné informace

Zobrazit produkt

Rockfon Blanka® dB 41

Kombinuje zvýšenou zvukovou izolaci odděleně od místnosti a vysokou míru zvukové pohltivosti (třída A) pro flexibilní uspořádání kanceláří

Zobrazit produkt

Rockfon Blanka® dB 43

Kombinuje zvýšenou zvukovou izolaci odděleně od místnosti a vysokou míru zvukové pohltivosti (třída A) pro flexibilní uspořádání kanceláří

Zobrazit produkt

Rockfon Blanka® dB 46

Kombinuje zvýšenou zvukovou izolaci odděleně od místnosti a vysokou míru zvukové pohltivosti (třída A) pro flexibilní uspořádání kanceláří

Zobrazit produkt

Doporučené produkty

Využití přírodního světla pomůže snížit náklady na energii, avšak není na místě přehlížet i jeho pozitivní vliv na vnitřní prostředí a vizuální komfort. Správným používáním materiálů rozptylujících a odrážejících světlo dopadající na stropy a stěny vytvoříte světlé a komfortní prostory.

Další výhody produktů

rockfon