order-bucket

Výhody produktu

Vysoce kvalitní stropní desky z kamenné vlny a závěsné rastry.

Naše stropní desky a stěnové absorbéry z kamenné vlny nabízejí řadu inovativních a udržitelných výhod v kombinaci se schopností zajistit akustiku, požární bezpečnost, trvanlivost a řadu dalších výhod. 

Výhody desek a absorbérů z kamenné vlny

people on the floor - record player
Zvuková pohltivost

Podpořte produktivitu a pohodlí skvělou akustikou

Při odrazu zvuku od tvrdých ploch v místnosti vznikají dozvuky, což zvyšuje celkovou hladinu hluku.

Číst více
Illustrative image, office, meeting room, sound insulation, acoustics, multiple people, open plan office
Zvuková izolace

Pracovníci vystavení hluku v kanceláři jsou o 15 % méně produktivní

Akustický sortiment dB byl speciálně navržen k zajištění vysoké zvukové pohltivosti a schopnosti blokování zvuku.

Číst více
People in office
Odraz a rozptýlení světla

Chcete-li zlepšit prostředí v interiéru, přiveďte do něj světlo.

Kvalita osvětlení je součástí vnitřního klimatu, jenž ovlivňuje vše, co konáme.

Číst více
RockWorld imagery, The big picture, volcanic, lava, rock, stone
Požární bezpečnost

Stropy z kamenné vlny přirozeně brání šíření ohně

Akustické stropní desky Rockfon jsou vyrobeny z kamene, jenž je svou povahou nehořlavý. Testováno, kompatibilní s předpisy.

Číst více
Girl climbing rocks
Trvanlivost

Zajistěte budoucnost Vaší konstrukci použitím trvanlivých materiálů

Všechny naše desky a absorbéry jsou rozměrově stabilní až do 100% relativní vlhkosti, některé jsou odolné proti nárazům a jiné mají zvýšenou odolnost povrchu.

Číst více
Mountfichet High School , Education, Hygienic, 600x600, A edge
Hygiena a čištění

Přispějte k čistému a zdravému prostředí

Naše desky z kamenné vlny snesou standardní i nejnáročnější metody čištění. Čistí se snadno, hygienicky a zajistí sterilní prostředí bránící rozvoji a šíření bakterií.

Číst více
Llauat Palace Hotel,Spain,Mallorca,400 m²,Arantxa Guerrero,Seta Arqutectos,Rockfon Mono Acoustic,TE-edge,white
Estetika a design

Přiveďte své estetické vize k životu

Esteticky atraktivní design dokáže inspirovat osoby s uměleckým citem, jež zůstanou v úžasu nad krásou budovy.

Číst více
Abychom pomohli zmírňovat ekologicky nepříznivou praxi související se stavebním průmyslem, zavádíme projekty využívající odpadní materiály a technologie (upcyklace) zaměřené na vracení použitých materiálů zpět do produktů s komerční hodnotou.
Udržitelnost

Aplikace

Zjistěte, jakým přínosem mohou být pro váš stavební projekt naše akustická řešení.

01

Kanceláře

Řešení problémů moderní kanceláře.

S více než 90 % provozních nákladů organizací souvisejících s efektivitou zaměstnanců je důležité si uvědomit, jaký vliv má kancelářské prostředí a akustika místností na administrativní pracovníky.

Více podrobností

02

Školství

Současná výstavba pro budoucnost

Navrhování škol je komplikovaná a náročná architektonická výzva. Ať už se jedná o projekt nové budovy nebo o rekonstrukci, stavební materiály musí poskytovat akustický komfort, snadnou údržbu, flexibilitu, adaptabilitu a robustnost.

Více podrobností

03

Zdravotnictví

Ve skvělých budovách se dříve uzdravíte

Poskytovatelé zdravotní péče odpovídají za vnitřní prostředí pro léčbu pacientů, avšak ne všechny stavební materiály jsou stejné. Je důležité zvolit materiály a povrchy podporující krásné, pohodlné a ozdravné prostředí.

Více podrobností

04

Maloobchod

Skvělé obchodování znamená skvělý akustický design.

Zkušenost se značkou je v maloobchodních prodejnách důležitým faktorem stejně jako pochopení mechanismů, jakými prostředí ovlivňuje chování zákazníků.

Více podrobností

05

Volný čas a sport

Na zajištění a udržení pohodlných akustických podmínek je třeba klást velký důraz.

Rekreační zařízení jsou často prostorami s intenzivním pohybem mnoha osob, jež tato místa během dne navštěvují. Existují zde vysoké nároky na akustiku, požární bezpečnost, odolnost a estetiku designu.

Více podrobností

06

Průmysl

Klademe důraz na skvělá akustická řešení ve vašem průmyslovém oboru.

Při navrhování výrobních oblastí musí být zvažováno mnoho různých kritérií. Design a materiály v průmyslu představují důležité součásti vytváření bezpečného pracovního prostředí.

Více podrobností
rockfon