Rozpěrné tyče

V profily 24 x 24 mm jako alternativa k příčným profilům nebo pro zajištění větší stability rastru