Škola s unikátní kombinací studijních oborů

Střední odborná škola Jarov je unikátní školou v mnoha směrech. Spojuje na první pohled naprosto nesourodé obory – stavební, dřevařský, zahradnický a sportovní. Z tohoto spojení se však stala nevšední symbióza, která umožňuje pedagogům školy vést žáky k vnímání a vytváření mnoho krásného kolem nás, ať už jsou to interiéry a exteriéry staveb nebo živá zeleň uvnitř i vně budov.

Škola si klade za cíl své absolventy dobře připravit pro náročné profesní uplatnění ve stavebních a zahradnických oborech. Absolventi zde získávají vysokou úroveň vzdělání díky stabilnímu a zkušenému pedagogickému sboru, modernímu vybavení a nadstandardním prostorám pro všechny vyučované obory, dlouhodobé spolupráci s odbornou sférou a také možnosti poznávacích a odborných zahraničních stáží.

Hlavní areál školy v Praze 9 byl dokončen a předán žákům a učitelům v roce 1973. Nachází se zde ředitelství školy, probíhá zde teoretické vyučování všech oborů, jsou zde rozsáhlé dílny pro praktickou výuku, domov mládeže, stravovací zařízení, knihovna se studovnou, aula a sportovní areál s tělocvičnami, posilovnou, bazénem a saunou.

Renovace společenských prostor za pomoci akustického stropu

Vzhledem k poměrně staré budově se ředitelství školy rozhodlo k její postupné renovaci a začalo přestavbou školní auly. Tento multifunkční reprezentativní společenský prostor školy slouží k vítání studentů, k předávání různých ocenění, imatrikulacím, rozloučení s maturitními ročníky a je také pronajímán pro soukromé akce.

Zadavatelé požadovali designové řešení prostoru, konkrétně vizuální oddělení pódia a samotného auditoria, a především kvalitní akustiku celého prostoru, která umožní příjemně strávený čas všech zúčastněných. Jako ideální řešení byla zvolena instalace barevných akustických stropních podhledů Rockfon Color-all®. Pro strop nad pódiem byla navržena černá barva Charcoal a v prostoru auditoria byly instalovány desky v přírodní světlé barvě Stucco. Oba typy zavěšených minerálních podhledů mají tu nejvyšší možnou akustickou pohltivost a vyhovovaly tedy zcela požadavkům architektů.

Střední odborná škola Jarov

Učňovská 100/1
190 00 Praha 9
Czechia

Celkové řešení od společnosti Rockfon přineslo jak akustickou pohodu, tak i architektem požadované vizuální oddělení prostor.

Ing. Jan Bohoněk

Stavbyvedoucí, KONSIT a.s.

Střední odborná škola Jarov

Místo:Czech Republic
Montážní firma:Jan Mrázek
Produkty:Rockfon Color-all®
Hrany:A24, E24
Rozměry:600 x 600, 1200 x 600

Související referenční projekty