Škola zaměřená na úsporu a obnovitelné zdroje energie

Předmětem činnosti této střední odborné školy, Centra odborné přípravy a Gymnázia v Praze, je komplexní vzdělávací nabídka na vysoké odborné úrovni. Škola zajišťuje širokou škálu možností získat kvalifikaci v rámci středoškolského vzdělání a také vzdělání dospělých. V minulých letech zde byly postaveny moderní výukové prostory, dílny, učebny i laboratoře vybavené špičkovými učebními pomůckami a měřící a diagnostickou technikou. V roce 2011 zde bylo vybudováno Centrum environmentální výchovy orientované na popularizaci úspor energií a jejich obnovitelných zdrojů. Je určeno především pro učitele a žáky základních a středních škol, ale slouží také odborné i laické veřejnosti.

Potřeba revitalizace

Původní budova školy pocházela ze 70. let a její přístavba z let devadesátých. Jednalo se o budovu vystavěnou v systému Kord, který se v tehdejší době u těchto staveb požíval. Jeho nevýhodou bylo, že obsahoval velké množství azbestu, který je dnes zařazen do skupiny prokázaných karcinogenů. Budova tedy potřebovala projít speciálním dekontaminačním procesem. Navíc byla velmi energeticky nehospodárná a na řadě míst poškozená. Ani dispozičně a vybavením škola již neodpovídala požadavkům 21. století. Zadavatel, magistrát hl. m. Prahy, tedy vypsal projekt na revitalizaci a rekonstrukci tohoto objektu.

Spolupráce s akademickou sférou

Cílem bylo přeměnit budovu školy na inteligentní, udržitelnou, energeticky a uhlíkově pozitivní budovu. V zadání projektu byly požadovány dlouhodobě udržitelné nízkoenergetické materiály, nízkoenergetický provoz a uživatelský komfort budovy. Byl vybrán šetrný projekt rekonstrukce školy uplatňující principy kvality vnitřního prostředí, který byl realizován ve spolupráci s ČVUT – UCEEB (České vysoké učení technické v Praze – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov). 

Veřejná správa tak na projektu spolupracovala s akademickou sférou. Know-how a technologie vyzkoušené v experimentálním prostředí byly úspěšně přeneseny do pilotního projektu v praxi. Autorem a generálním projektantem byl Ing. Jiří Tencar, Ph.D. ze společnosti ECOTEN a generálním dodavatelem byla stavební společnost Subterra a.s.

Principy udržitelnosti aplikované na projektu

V návrhu byl kladen důraz na tyto vlastnosti budovy:

  • energetická efektivita,
  • hospodaření s vodou,
  • zdravé vnitřní prostředí – akustika, světlo, vzduch, tepelná pohoda, wellbeing,
  • šetrné/udržitelné materiály.

Už v počátku projektu se všichni soustředili na udržitelnost a návrh byl připraven tak, aby byl v souladu s certifikačním nástrojem SBTool CZ. To je metodika hodnocení komplexní kvality budov vyvinutá ČVUT, která se soustředí na environmentální aspekty, sociálně kulturní aspekty a aspekty manažersko-ekonomické.

Dispoziční řešení a moderní technologie pro školu 21. století

Původní dispoziční řešení školy už neodpovídalo současným požadavkům a trendům. Architekt a zástupci školy společně identifikovali potřeby a určili nové dispoziční rozvržení areálu. Do objektu byla také zabudována řada moderních technologií.

Speciální obvodový plášť ENVILOP tvořený lehkými dřevěnými panely je výsledkem českého aplikovaného výzkumu na UCEEB a byl poprvé použit v ČR právě na této budově.

V projektu bylo hojně pracováno se zelení – budovu školy pokrývá zelená střecha a část fasády popíná zeleň. Na zalévání zeleně je využívána akumulovaná dešťová voda. Šedá voda ze sprch a umyvadel je taktéž akumulována a využívána na splachování toalet. Studna ještě zvyšuje nahrazování pitné vody vodou užitkovou.

Geotermální vrty a tepelná čerpadla zajišťují vytápění, ohřev teplé vody a chlazení. Inteligentní led osvětlení spolupracuje s vnějším osvětlením, takže světla jsou seřízena podle pohybu a intenzity denního světla a vytvářejí co nejoptimálnější světlo v učebnách.

Škola má vlastní fotovoltaickou elektrárnu s baterií o kapacitě 300 KWh, která její budovu činí nejen energeticky soběstačnou, ale dokonce energeticky a uhlíkově plusovou. Za rok tedy škola vyrobí více elektrické energie, než jí spotřebuje.

Vzduchotechnika je přes informační systém navázána na školní rozvrh a před zahájením vyučování sama vyvětrá a zajistí příjemné vnitřní klima. Jsou zde instalována čidla CO2, tedy když je v učebnách „vydýcháno“, vzduchotechnika automaticky zajistí vyvětrání.

Všechny systémy jsou řízeny tak, aby byly úsporné a využívány jen v případě potřeby. Provozní náklady budovy jsou tak extrémně nízké. Budova školy byla navíc certifikována zlatým certifikátem SBTool CZ, který podtrhuje přínosy školy z hlediska vlivu na životní prostředí i kvality života.

A co dobrý zvuk?

Už od počátku byla v návrhu ošetřena také akustika. Stavební akustika vyžadovala taková opatření, aby byly od sebe jednotlivé místnosti ve škole dobře zvukově odděleny. Z pohledu prostorové akustiky byl kladen důraz na zajištění komfortu samotných místností.

Akustický model budovy vypracovala společnost EKOLA group, spol. s r.o. Jejím cílem bylo poskytnout akustické prostředí jdoucí ještě nad rámec zákona. Největší výzvu z hlediska akustiky pro ni představovalo množství technologií integrovaných ve stropech budovy.

Požadavky na parametry prostorové akustiky

Srozumitelnost řeči je dosahována řízením doby dozvuku, která je pro prostory určené ke vzdělávání dětí a mládeže v České republice stanovena normativně. Norma ČSN 73 0527 a vyhláška 343/2009 Sb. povinně stanovují jako stěžejní parametr následující doby dozvuku: kmenová učebna: T0 = 0,7 s, jazyková učebna: T0 = 0,45 s.

Bylo doporučeno instalovat do celého objektu akustické produkty společnosti Rockfon. V učebnách bylo třeba dosáhnout výborné srozumitelnosti, což zajistila instalace vysoce pohltivých akustických stropních podhledů Rockfon® Sonar® a Rockfon® Sonar® Bas a nárazuvzdorných stěnových panelů Rockfon® VertiQ®. V jídelně bylo třeba snížit hlučnost a zajistit vizuálně estetický dojem, čemuž perfektně posloužily bílé kruhové akustické stropní ostrůvky Rockfon® Eclipse™. V tělocvičně bylo třeba snížit hlučnost i zajistit srozumitelnost řeči, k čemuž byly vybrány nárazuvzdorné akustické stropní podhledy Rockfon® Samson™. A také na chodbách byly za účelem snížení hlučnosti instalovány kazety Rockfon® Sonar®.

Autor návrhu Ing. Jiří Tencar, Ph.D., říká: „Ve všech prostorách byl již v návrhu kladen důraz na optimální dobu dozvuku, tj. vytvoření příjemného akustického komfortu. A to se velmi podařilo. Ve vstupní hale a navazující jídelně i kavárně byl původně navržen pravidelný rastr kulatých akustických panelů, ale z nutnosti téměř zdvojnásobení plochy akustických panelů vznikl nepravidelný několikavrstevnatý les, který esteticky působí ještě lépe než původní záměr.“

Experiment pro budoucnost

Revitalizace této pražské školy v sobě zakomponovala několik inovací a stala se v podstatě experimentem. Čas prověří, jak jsou řešení funkční, a budova se tak stane cenným zdrojem informací pro budoucí navrhování podobných budov. Tento projekt revitalizace bude magistrátu města sloužit jako pilotní projekt, na němž bude odzkoušeno, jak by škola 21. století měla vypadat a jaká kritéria musejí být posuzována při plánování investic.

Ve všech prostorách byl již v návrhu kladen důraz na optimální dobu dozvuku, tj. vytvoření příjemného akustického komfortu. A to se velmi podařilo. Ve vstupní hale a navazující jídelně i kavárně byl původně navržen pravidelný rastr kulatých akustických panelů, ale z nutnosti téměř zdvojnásobení plochy akustických panelů vznikl nepravidelný několikavrstevnatý les, který esteticky působí ještě lépe než původní záměr.

Ing. Jiří Tencar, Ph.D.

Autor návrhu, ECOTEN s.r.o.

Střední škola COPaG, Praha, Česká republika

Místo:Praha, Czech Republic
Designér interiéru:Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
Montážní firma:Allegro Praha
Produkty:Rockfon Sonar®, Rockfon Sonar® Bas, Rockfon VertiQ®, Rockfon® Eclipse, Rockfon® Samson
Hrany:A, C, E24
Rozměry:600 x 600, 800 x 800, 1160 x 1160, 1200 x 600, 2400 x 600