Trend směřující k hybridním hotelům a jak podle něho navrhovat

Hybridní hotelový design představuje špičku v hotelovém průmyslu a spojuje pracovní prostory se zařízeními pro volný čas a aktivitu. Od projektantů hotelů se vyžaduje, aby vytvářeli flexibilní prostory s využitím ekologických stavebních materiálů, které podporují pohodu.

Grand Park Hotel Rovinj, Chorvatsko

Grand Park Hotel Rovinj, Chorvatsko

1/1

Jak se hotelový sektor přizpůsobuje trendu hybridních hotelů

Hotelový průmysl má jedinečné postavení, aby mohl urychlit tento pokračující trend vzdálené a hybridní práce. Když přehodnotí způsoby, jakým hotelové prostory fungují, mohou architekti vypracovat návrhy hybridních hotelů, které vyvažují odpočinek s tichými místnostmi pro nerušenou práci.

Toto přizpůsobení se rozmachu obchodně-rekreační turistiky mění odvětví v mnoha ohledech.

Potřeba prostor s větší flexibilitou

Vytvoření flexibilního prostoru, který umožní hostům hybridních hotelů přizpůsobit se různým životním stylům, potřebuje přehodnocení hotelového designu. Požadavek na flexibilní, multifunkční prostory vyžaduje, aby materiály poskytly hotelovým designérům potřebnou volnost.

Naše produkty, jako jsou Rockfon® Hub a Rockfon® Canva, jsou speciálně navrženy tak, aby přinášely řadu výhod při instalaci. Lze je snadno instalovat, rozdělit a upravit jejich velikost, aby designéři mohli v budoucnu přizpůsobit prostory hotelových interiérů.

Tyto návrhy pak lze použít pro různé prostory, které bleisure cestující očekávají, jako např.:

  • Uzavřené pracovní prostory pro soustředěnou práci. Může se jednat o coworkingový prostor, kde mohou vzdálení pracovníci pracovat, aniž by je rušil hluk z hotelu.
  • Společné prostory pro setkávání a navazování kontaktů. Neformální společenská místnost je skvělým místem, kde si mohou vzdálení pracovníci odpočinout od práce a relaxovat.
  • Hotelové pokoje s volitelnými pracovními prostory. Tyto vyhrazené pracovní prostory by měly být odděleny od samotného pokoje, spíše než jednoduše přidávat stůl do rohu místnosti.
  • Zasedací a konferenční místnosti přístupné na místě. Tyto prostory, které jsou již běžnou součástí mnoha hotelů, by měly být navrženy s ohledem na přirozené světlo a skvělé akustické řešení.

Silné zaměření na akustický komfort

Hotely nabízejí celou řadu ideálních pracovních prostor, od soukromých místností po zasedací a společenské místnosti, stejně jako společné prostory pro soukromé hovory, práci v kolektivu nebo setkávání. Pokud se však hosté v hotelu chtějí věnovat práci, potřebují mít jistotu, že jejich prostor pro soustředění nebude rušen. Naše akustické podhledy z kamenné vlny Rockfon Blanka® dB umožňují hotelovým designérům vytvářet pohodlné pracovní prostory, kde mohou „bleisure“ turisté pracovat v pohodlí a soukromí.

Kombinace zvukově pohltivých stropních desek s bariérami v mezistropním prostoru dokáže zablokovat nežádoucí hluk ze všech úhlů. Kromě toho desky Rockfon splňují řadu norem udržitelnosti, takže jsou šetrné k životnímu prostředí a zároveň vytvářejí akusticky harmonický prostor.

Důraz na hygienu ve společných prostorách

Čistota a hygiena jsou pro turisty dlouhodobě na prvním místě. Ve světě postsociálního distancování se toto povědomí stále zvyšuje. S ohledem na to však běžné návyky v oblasti úklidu a hygieny nestačí. Společné prostory musí jít nad rámec nutného, aby bylo zajištěno, že žádné nedostatky nepovedou k neblahým zdravotním problémům cestujících.

Naše produktová řada Rockfon CleanSpace®  je navržena se snadno čistitelným povrchem, který je odolný proti vlhkosti a plísním. Naše desky jsou vyrobeny z kamenné vlny a nemají žádnou výživnou hodnotu. To znamená, že nemusíte používat obávané fungicidy nebo antimikrobiální látky, které by zabraňovaly růstu plísní a bakterií.

Vytváření silnějších vazeb s místními komunitami

Stále více turistů plánuje zůstat na jednom místě delší dobu. To znamená, že design hotelového interiéru musí v lidech vyvolat pocit sounáležitosti s destinací a její kulturou. Majitelé a provozovatelé hotelů budou hledat způsoby, jak své hotely odlišit. Příkladem může být vytvoření hyperlokálního prostředí, které hosty vtáhne do okolní lokality, nebo přizpůsobení specifickému étosu či zájmům.

Vedle rychlého a spolehlivého internetu mohou hybridní hotely navíc pomoci propojit cestující hosty a místní zákazníky na dynamických, centralizovaných místech.

Nabídka speciálních turistických balíčků pro práci na dálku

Cestovní ruch a hotelový průmysl prosperují, když se přizpůsobují potřebám svých zákazníků. S nárůstem počtu hybridních pracovníků a obchodně-rekreačních turistů se v nových prázdninových balíčcích spojují služby zaměřené na podnikání s aktivitami. Restaurace, tělocvičny a další prázdninová zařízení pomohou hybridním hotelům zaujmout pozici, která uspokojí tuto novou poptávku.