No, počkat... není to prohlášení EPD?

Ne, prohlášení o udržitelnosti produktů Rockfon (PSD) jsou naším vlastním jedinečným způsobem, jak informovat o podpoře udržitelnosti našich produktů. Jedná se o dokumenty s vlastními prohlášeními, které konsolidují informace z hlediska udržitelnosti pro jednotlivé typy našich produktů.

Naše prohlášení o udržitelnosti produktů (PSD) jsou každoročně aktualizována a obsahují vše, co potřebujete vědět o přínosu produktů k hlavním systémům hodnocení budov, o dostupných ekologických značkách, certifikátech a mnoho dalších informací.

People, Humans, Office, Working, Woman

V čem se liší od ostatních dokumentů o udržitelnosti, které jste viděli?

Prohlášení společnosti Rockfon o udržitelnosti produktů (PSD) jsou „jednotným místem“ pro vše, co se týká udržitelnosti a oběhovosti. Nemusíte navštěvovat několik webových stránek, stahovat několik dokumentů nebo vyhledávat pomoc zákaznické podpory, abyste získali všechny důležité informace.

Najdete je zde
People, Humans, Office, Working,
icon, rockfon, sustainability, building rating schemes

Přínos do systémů hodnocení budov

Uvidíte, v jakých kritériích BREEAM®, LEED, DGNB a WELL může konkrétní produkt Rockfon přispět a kolik bodů vám pomůže získat.

icon, rockfon, sustainability, carbon footprint

Certifikace udržitelnosti a uhlíková stopa

Informace o naší certifikaci Cradle to Cradle, našem prohlášení EPD ověřeném nezávislou stranou a uhlíkové stopě konkrétního produktu na základě EPD.

icon, rockfon, sustainability, health and safety

Zdravotní nezávadnost a bezpečnost kamenné vlny

Informace o bezpečnosti vláken kamenné vlny, jejich klasifikaci v poznámce Q a souladu s nařízením REACH.

icon, rockfon, sustainability, indoor emissions

Označení pro emise ve vnitřním prostředí a certifikáty ISO

Dostupnost označení pro emise ve vnitřním prostředí, jako je M1, Danish Indoor Climate Label, francouzská klasifikace VOC A+/A, Blue Angel atd., a dostupnost certifikátů dle norem ISO 14001 a ISO 9001 pro naše výrobní závody.

icon, rockfon, sustainability, circularity

Oběhové a materiálové ukazatele

Informace o recyklovaném obsahu konkrétního produktu, možnostech recyklace po skončení životnosti a informace o složení produktu.

icon, rockfon, sustainability, corporate reporting

Firemní zpravodajství a odpovědné zajišťování zdrojů

Náš přístup k odpovědnému zajišťování a získávání surovin, včetně informací o našem Kodexu chování, závazcích našich dodavatelů a také o firemních zprávách o podpoře udržitelnosti skupinou ROCKWOOL, včetně našeho souladu s iniciativou OSN Global Compact a CDP (Global Environmental Impact).

Stakeholder, Men, Planning, Building

Stále máte otázky?

Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme