bucket_iconCreated with Sketch.

Zajistěte budoucnost Vaší konstrukci použitím trvanlivých materiálů

Při provádění renovace či realizaci projektu nové budovy je třeba zohlednit celou řadu aspektů. Je důležité, aby materiály budovy odpovídaly současnými i budoucím konstrukčním požadavkům.

Celkové cenové podmínky

Od stavebních výrobků se očekává, že budou odpovídat dlouhodobým potřebám uživatelů, nebudou zatěžovat nákladnou údržbou či opravami a vytvoří zdravé vnitřní klima. Klíčovými charakteristikami požadovaného produktu jsou tedy funkčnost, spolehlivost a trvanlivost.   

Vysoké investice do nemovitostí vedou řadu investorů ke kritickému pohledu na zvolené výrobky a při výstavbě zohledňují celkové náklady na budovu. Investoři jsou motivováni stabilizovat hodnotu nemovitosti a prodloužit životní cyklus budov. Podle studie „Smart Market Report 2016“, vypracované společností DODGE Data & Analytic, přinášejí investice do dlouhodobých potřeb uživatelů budov hmatatelné výsledky, jež pozitivně ovlivní hned několik fází v rámci životního cyklu budovy: pronájem, udržení nájemníků, provozní náklady a prodej nemovitosti.

Trvanlivé stavební materiály

Volit odolné stavební materiály znamená stavět s ohledem na celkové náklady. Vybíráme tedy kvalitní produkty, jež zachovají stálost stavebních materiálů, zajistí vizuální formu místnosti a současně přispějí k udržitelné budoucnosti. „Hořkost nízké kvality zůstává dlouho poté, co je zapomenuta sladkost nízké ceny.“ Benjamin Franklin.

Investice do dlouhodobých potřeb uživatelů přinášejí hmatatelné výsledky a pozitivně ovlivňují hned několik fází v rámci životního cyklu budovy: pronájem, udržení nájemníků, provozní náklady a prodej nemovitosti.
Abychom pomohli zmírňovat ekologicky nepříznivou praxi související se stavebním průmyslem, zavádíme projekty využívající odpadní materiály a technologie (upcyklace) zaměřené na vracení použitých materiálů zpět do produktů s komerční hodnotou.
Udržitelnost