Zajistěte budoucnost Vaší konstrukci použitím trvanlivých materiálů

Při provádění renovace či realizaci projektu nové budovy je třeba zohlednit celou řadu aspektů. Je důležité, aby materiály budovy odpovídaly současnými i budoucím konstrukčním požadavkům.

Celkové cenové podmínky

Od stavebních výrobků se očekává, že budou odpovídat dlouhodobým potřebám uživatelů, nebudou zatěžovat nákladnou údržbou či opravami a vytvoří zdravé vnitřní klima. Klíčovými charakteristikami požadovaného produktu jsou tedy funkčnost, spolehlivost a trvanlivost.   

Vysoké investice do nemovitostí vedou řadu investorů ke kritickému pohledu na zvolené výrobky a při výstavbě zohledňují celkové náklady na budovu. Investoři jsou motivováni stabilizovat hodnotu nemovitosti a prodloužit životní cyklus budov. Podle studie „Smart Market Report 2016“, vypracované společností DODGE Data & Analytic, přinášejí investice do dlouhodobých potřeb uživatelů budov hmatatelné výsledky, jež pozitivně ovlivní hned několik fází v rámci životního cyklu budovy: pronájem, udržení nájemníků, provozní náklady a prodej nemovitosti.

Trvanlivé stavební materiály

Volit odolné stavební materiály znamená stavět s ohledem na celkové náklady. Vybíráme tedy kvalitní produkty, jež zachovají stálost stavebních materiálů, zajistí vizuální formu místnosti a současně přispějí k udržitelné budoucnosti. „Hořkost nízké kvality zůstává dlouho poté, co je zapomenuta sladkost nízké ceny.“ Benjamin Franklin.

Investice do dlouhodobých potřeb uživatelů přinášejí hmatatelné výsledky a pozitivně ovlivňují hned několik fází v rámci životního cyklu budovy: pronájem, udržení nájemníků, provozní náklady a prodej nemovitosti.

Oblasti využití

Abychom pomohli zmírňovat ekologicky nepříznivou praxi související se stavebním průmyslem, zavádíme projekty využívající odpadní materiály a technologie (upcyklace) zaměřené na vracení použitých materiálů zpět do produktů s komerční hodnotou.
Udržitelnost