bucket_iconCreated with Sketch.

Ve skvělých budovách se dříve uzdravíte

Byly uskutečněny významné výzkumy prokazující vliv architektury na duševní a fyzickou pohodu pacientů, kteří se zotavují ve zdravotnických zařízeních. 

Podle Bryana R Lawsona má aplikace designu založeného na důkazech (se zahrnutím empirických znalostí o lidském chování a vědeckých metod) schopnost redukovat dobu léčby, spotřebu léků či úroveň agrese, a zároveň vytvářet prostředí podporující kvalitnější spánek a celkový klid.

Některé důležité poznatky ukazují, že ačkoli je dodatečný kapitál potřebný k dramatickému zlepšení zdravotních podmínek poměrně malý, potřeba optimálních podmínek ke zotavování pacientů zůstává kritická.

Akustika 

Rušné prostředí bývá obvykle hlučné a nemocnice nejsou žádnou výjimkou.   Hlučnost v nemocnicích od šedesátých let neustále vzrůstá. Přílišný hluk v moderních nemocnicích je způsoben řadou různých zdrojů. Patří mezi ně samozřejmě pacienti, zaměstnanci, zdravotní upozornění a technologie záchrany života. Nemocnice pak nedokáží splnit požadované akustické parametry doporučované Světovou zdravotnickou organizací. 

Avšak použití správných materiálů umožní rušným nemocnicím poskytnout pacientům vynikající vnitřní akustiku a soukromí podporující zotavování. Například studie provedená se vzorkem 416 pacientů ukázala, že tišší prostředí dokáže zkrátit dobu hospitalizace. 

Síla přirozeného světla a léčba pacientů

Kromě důležitosti akustického komfortu bylo rozsáhlými výzkumy zjištěno, že denní světlo má pozitivní vliv na pohodu pacienta, zkracuje dobu zotavení, tlumí bolest i stres a snižuje míru úmrtnosti. Volba výrobků s vysokou světelnou odrazivostí pomůže přivést denní světlo hlouběji do vnitřního prostoru.

Design

Orientace ve zdravotnických zařízeních bývá občas obtížná, avšak měla by zde být co nejsnazší. Vytvoření příjemného a pohodného prostředí nemocnice pozitivně ovlivní a zkrátí dobu zotavování pacientů. Používání barev ve zdravotnických zařízeních se často využívá k orientaci uživatelů, avšak byl také prokázán jejich pozitivní dopad na zotavování pacientů. 

Hygiena

Nemocnice léčí širokou škálu chorob. Je proto nezbytné, aby se všechna nemocniční oddělení podílela na potlačování rizika šíření infekcí. Poskytovatelé zdravotní péče odpovídají za vnitřní prostředí pro léčbu pacientů a správná sanitace podporuje omezování výskytu infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Účinná hygiena a čištění v nemocnicích dokáže o pět až třicet procent snížit počet pacientů, kteří se během pobytu ve zdravotnickém zařízení v průměru nakazí alespoň jednou infekcí.  

Ne všechny stavební materiály dokáží snést přísné požadavky na metody čištění v nemocnici. Volba výrobků odolávajících většině typů čištění a nepřispívajících šíření mikroorganismů se tak stává vysoce důležitým krokem.

Studie na 416 pacientech ukázala, že tišší prostředí dokáže zkrátit dobu hospitalizace.

Joseph: The Impact of Light on Outcomes in Healthcare Settings

Sledujte nás na Pinterestu

Získejte inspiraci pro architekturu interiérů, která vás ohromí.
Sledujte nás, připněte si nás a nechte se inspirovat k vytváření prostředí se skvělou akustikou.