bucket_iconCreated with Sketch.

Akustická řešení vytváření bezpečné pracovní prostředí

Návrh výrobních zařízení v průmyslovém odvětví je náročný, neboť v jednotlivých odvětvích existuje celá řada různých požadavků. Těžký průmysl má samozřejmě jiné požadavky než průmysl potravinářský či farmaceutický, anebo továrna na zpracování kapalin. Všude se potýkají s konkrétními akustickými problémy a otázkami vnitřního prostředí, jež je třeba správně uchopit. 

Při navrhování výrobních prostor je třeba vzít v úvahu řadu různých kritérií: regulaci hluku z průmyslové výroby, vhodné světelné podmínky, zvýšenou požární bezpečnost a v některých případech i vysokou úroveň hygieny. 

Akustická řešení

Akustické nároky v průmyslovém sektoru jsou významné zejména proto, že úroveň hluku v průmyslu bývá obecně mnohem vyšší než v jiných provozních oblastech. K zajištění co nejlepších akustických podmínek v jakékoliv průmyslové oblasti je potřeba zaměřit se na použití materiálů s akustickými vlastnostmi. 

Prostorové absorbéry

Tradiční závěsné akustické stropy není často možné v průmyslovém sektoru instalovat. Příčinou může být množství komplexních servisních instalací ve výrobním zařízení, jež nelze stropem zakrýt. Skvělou alternativou k tradičnímu zavěšenému akustickému stropu jsou pak volně zavěšené prostorové absorbéry a stěnové absorbéry.

Průmyslová hygiena

Na hygienu se v průmyslovém odvětví klade značný důraz zejména v provozech zabývajících se výrobou či uchováváním potravin. Na plochy nacházející se v takovém prostředí jsou kladeny velmi přísné nároky související se zdravotními předpisy, aby nedocházelo k šíření potravinářsky významných bakterií. 

Možnost čištění a dezinfekce stavebních materiálů včetně akustických řešení je důležitým faktorem omezování přenosu bakterií.

Úroveň hluku v průmyslu bývá obecně mnohem vyšší, než v jiných provozních oblastech