bucket_iconCreated with Sketch.

Výstavba pro současnost i budoucnost

Ve školách existují nejrůznější prostory, jako jsou učebny, tělocvičny, jídelny či kanceláře – každý se svými vlastními požadavky.  Vzhledem k rozmanitosti uživatelů školních budov a značným věkovým rozdílům mezi studenty a učiteli může být návrh školy komplikovaným a náročným architektonickým projektem.

Vyšší požadavky

Ať už se jedná o projekt nové budovy nebo o rekonstrukci, školy se staví s ohledem na dlouhodobé využívání a musí vyhovět i budoucí potřebám. Stavební materiály mají být snadno udržovatelé, flexibilní, přizpůsobitelné a robustní.

Tišší prostředí pro výuku

V uplynulých letech proběhlo několik studií podrobně popisujících vliv školních budov na studenty v pozitivním smyslu a v aspektu interferencí s procesy výuky. Je mimo jiné zřejmé, že příliš hlučné podmínky ovlivňují zdraví studentů, způsob jejich myšlení i celkovou akademickou výkonnost.

Přiměřená hladina hluku v učebně je důležitá jak při klasické vyučovací metodě, tak také v dynamičtějším prostředí kooperativní výuky. Ovlivňuje schopnost učitele sdílet znalosti a schopnost studentů osvojovat si je. Studie zabývající se výzkumem dopadu hlukového znečištění na akademické úspěchy zjistila, že hluk v učebně nad úrovní 41 dB začal negativně ovlivňovat výsledky testů. Například výzkumný tým ve Francii shledal, že s každým 10dB zvýšením hlukového znečištění vykázaly 8–9leté děti v národním standardizovaném testu o 5,5 bodu nižší hodnocení.

Ke zlepšení hlučných podmínek v učebnách musíme navrhnout prostředí s výrobky, jež napomáhají absorbovat a regulovat zvuk.

Trvanlivost a bezpečnost

Kromě skvělé zvukové pohltivosti a tlumení nežádoucích zvuků je nutné, aby školní plochy vykazovaly i trvanlivost. Musí vzdorovat ve školách běžnému hrubšímu zacházení a zároveň splňovat požadavky na protipožární zabezpečení, aby mohli být klidní rodiče, učitelé i studenti. 

Design a řízení

Designové výzvy vytváření flexibilního a moderního vzdělávacího prostoru vyžadují, aby byla designová a stavební rozhodnutí přijímána s dlouhodobým hlediskem na zřeteli. Budou podporovat optimalizaci usnadňující údržbu budov a zaměří se více na hledání co nejvhodnějších produktů.

Budovy pro úspěch

Správným pochopením požadavků budovy a vlivu prostoru na uživatele získáme schopnost omezit nebo dokonce eliminovat jakékoli negativní dopady.

Harmonizace učebny zvukem pohlcujícím a trvanlivým materiálem chrání studenty vytvořením vzdělávacího prostředí vybudovaného pro úspěch.

S každým 10dB zvýšením hlukového znečištění vykázaly 8–9leté děti v národním standardizovaném testu o 5,5 bodu nižší hodnocení.

Allen, J. G, a kol.

Sledujte nás na Pinterestu

Získejte inspiraci pro architekturu interiérů, která vás ohromí.
Sledujte nás, připněte si nás a nechte se inspirovat k vytváření prostředí se skvělou akustikou.