bucket_iconCreated with Sketch.Spolehlivý zdroj obnovitelných materiálů

Naše produkty zákazníkům a jejich komunitám pomáhají řešit problémy moderního života poskytováním efektivního využívání zdrojů s podporou cyklické ekonomiky.

Man on mountain, rock, sitting

Recyklace a opětovné využití v centru pozornosti

Světová populace stále roste. V roce 2050 dosáhne úrovně 9,8 miliard a roku 2100 pak 11,2 miliard. Recyklace a opětovné využívání odpadních stavebních materiálů tak bude mnohem důležitější, než kdykoli předtím.

V letech 2000–2010 se naše materiálová stopa odrážející množství dobývaných surovin zvýšila ve všech regionech světa, což dokazuje nevyhnutelnost získávání surovin splňujících naše potřeby a vzorce spotřeby.

Městský život

S neustálým nárůstem populace se rozšiřují také města. Poprvé v historii žije ve městech více lidí než ve venkovských oblastech, což zvyšuje potřebu městské bytové zástavby a infrastruktury.   

Neplýtvejte a nebudete mít v budoucnu nedostatek 

Stavební sektor odpovídá za třetinu veškerého odpadu, který každoročně končí na skládkách. Abychom pomohli tuto ekologicky nepříznivou praxi zmírnit, realizujeme projekty z odpadních materiálů a zavádíme recyklační technologie, abychom použité materiály vrátili do produktů s komerční hodnotou, pomohli omezit plýtvání a snížili poptávku po přírodních surovinách. 

Cirkulace surovin

Cílem filosofie oběhového hospodářství je opustit současný převážně lineární způsob spotřeby omezením vlastní materiálové stopy – s efektivním a rentabilním opakovaným využíváním zdrojů. 

Správné nakládání s odpady je životně důležitou součástí udržitelné budoucnosti a aplikace správných materiálů může přispět k udržitelnému bydlení. 

Trvale udržitelná výstavba

Tváří v tvář náročným okolnostem je nezbytné, aby vývojáři spolupracovali s výrobci nabízejícími udržitelné materiály a programy zpracování materiálů na konci životnosti, jako je upcyklace, jež přeměňuje použité stavební materiály na výrobky se stejnými vlastnostmi, jako měly materiály původní. Sníží se tak objem odpadů končících každoročně na skládkách, dojde k omezení naší materiálové stopy a vytvoření čistší a efektivnější udržitelné budoucnosti.

Akustická řešení Rockfon vznikají z kamenné vlny, což je prakticky nevyčerpatelný a trvale udržitelný materiál. Jsou trvanlivá a mohou být upcyklována, což podporuje oběhovou ekonomiku a čistší budoucnost.  

I nadále hodláme usilovně pracovat na produkci ještě kvalitnějších produktů s omezováním dopadu na životní prostředí během tohoto procesu, což znamená začlenění aspektu udržitelnosti do našich výrobků, provozů, výzkumu i vývoje.

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL Group
ROCKWOOL Group