bucket_iconCreated with Sketch.Používání produktů Rockfon umožní získat cenné body k získání kreditů pro prohlášení EPD a certifikace ekologicky šetrných budov.

Naše nezávisle ověřená environmentální prohlášení o produktech (EPD) jasně sdělují a dokumentují environmentální výkonnost našich produktů.

Big picture city outdoor
Union Square San Francisco. Outdoor, people.

Dopad na životní prostředí se vyhodnocuje výpočtem vlivu našich produktů na životní prostředí během celého jejich životního cyklu. To znamená, že zahrnujeme ekologický dopad vstupů (získávání/dobývání surovin s jejich přepravou do našich továren) i vliv naší výroby.

Ke snazšímu sdělování environmentálního profilu produktů Rockfon jsme zjednodušili naše environmentální prohlášení o produktech (EPD). Nyní jsou k dispozici dvě prohlášení EPD: jedno pro výrobky s vysokou hustotou a druhé pro výrobky s nízkou hustotou

Využíváním specifických a nezávisle ověřených prohlášení EPD získají naši zákazníci maximum kreditů při úsilí o získání certifikací LEED®, BREEAM® či DGNB®. Transparentnost a konzistence prohlášení EPD dle normy EN 15804 zákazníkům umožňuje využít výsledky a vyčíslit posouzení životního cyklu budovy (LCA), které je nutné k realizaci certifikací na úrovni elity.

I nadále hodláme usilovně pracovat na produkci ještě kvalitnějších produktů s omezováním dopadu na životní prostředí během tohoto procesu, což znamená začlenění aspektu udržitelnosti do našich výrobků, provozů, výzkumu i vývoje.

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL Group
ROCKWOOL Group