bucket_iconCreated with Sketch.Jens Birgersson (8)
CEO, GM
I nadále hodláme usilovně pracovat na produkci ještě kvalitnějších produktů s omezováním dopadu na životní prostředí během tohoto procesu, což znamená začlenění aspektu udržitelnosti do našich výrobků, provozů, výzkumu i vývoje.

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL Group