Oběhová stavební ekonomika

04 února 2020

Recyklace vyrobeného zboží se stává zásadní v důsledku stálého růstu populace, ubývajících zdrojů a problémů změny klimatu.

RockWorld imagery, The big picture, rocks, stone, mountains

Při posuzování příspěvku výrobku k oběhu ekonomiky musí člověk hodnotit několik aspektů.

1. Co se s výrobkem samotným stane po jeho použití? Je recyklován v otevřeném nebo v uzavřeném okruhu?

2. Které další druhotné materiály lze recyklovat do výrobku? Jsou ty materiály upcyklovány nebo downcyklovány?

3. Existuje nedostatek spojený s použitím dodatečných primárních surovin a jaká je efektivita použití těchto materiálů?

1. Recyklace našich vlastních udržitelných výrobků v uzavřeném okruhu

Abychom opustili metodu spotřeby, oběhová ekonomika redukuje naši materiálovou stopu efektivním a ziskovým opakovaným použitím materiálů. Chceme-li mít svět efektivní z hlediska zdrojů, potřebujeme poskytovat nejtrvanlivější výrobky a zároveň užívat nejmenší množství zdrojů.

  • Žádná z našich továren neposílá odpadovou kamennou vlnu na skládku
  • Získejte udržitelný výrobek v procesu uzavřeného okruhu
  • Kamenná vlna je opakovaně použitelný, plně recyklovatelný materiál

V roce 2018 bylo pro recyklaci shromážděno 130.000 tun kamenné vlny.  My neprovádíme downcyklaci (rozklad na elementy) materiálu, a tím může být recyklován znovu a znovu...

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
Video

Closed loop recycling of Rockfon products

To move away from the current more linear consumption method, the circular economy reduces our material footprint by re-using materials efficiently and profitably.

2. Upcyklace odpadu z jiných oborů

Při hodnocení profilu udržitelnosti výrobku je třeba vzít do úvahy úplné pochopení možností opakovaného použití pro recyklační tok (druhotný materiál).

  • Odpadní materiál z jiných oborů upcyklujeme a vytváříme hodnotu, bráníme tomu, aby byl poslán na skládku. Významně využíváme odpadní materiál
  • Žádné nedostatkové zdroje z jiných oborů neodvádíme pryč
  • Silně přispíváme k oběhové ekonomice

3. Přírodní a samočinně se obnovující primární zdroje

Kamenná vlna je vydatným zdrojem a udržitelným stavebním materiálem. Náš kámen je objevený na Havaji na počátku devatenáctého století a je přirozeným vedlejším produktem sopečné činnosti, který je taven a pak předen do přírodních vláken.

  • Planeta Země vyprodukuje 38.000krát více kamenného materiálu, než kolik se každoročně spotřebuje na výrobu kamenné vlny ROCKWOOL.
  • Využíváme kámen velmi efektivně, protože 1 krychlový metr kamene může představovat až 2.200 m2 stropních desek, čili plochu osmi tenisových kurtů
video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon
Video

Upcycling waste from other industries

As we at Rockfon produce more new products than we get back for closed loop recycling, we need additional raw material. For this we upcycle materials that would otherwise be landfilled.