PŘÍMO K PRODUKTU

Zdravotnictví

Potřeba příjemného, bezpečného a pečujícího prostředí pro pacienty je zadání, které vlastníci zdravotnických zařízení dávají architektům.

Návrh tak najednou není jen otázkou vzhledu a uspořádání – jde také o akustiku, hygienu, požární bezpečnost a udržitelnost. Stropy ROCKFON představují nákladově efektivní řešení, které zvládá hlavní úkoly v prostorách zdravotní péče.

Design

Design v oblasti zdravotní péče se vzdaluje od přísné a chladné atmosféry předchozích generací a zaměřuje se na teplejší prostředí, které začleňuje více designových prvků a nabízí estetičtější vzhled a pocit hotelového prostředí.

Hygiena

V mnoha zemích je výskyt infekcí získaných v nemocnicích vysoký a je prvotním zájmem manažerů zařízení, ředitelů nemocnic a poskytovatelů zdravotní péče. Stavební materiály ve zdravotnických zařízeních by neměly mít negativní dopad na řízení čistoty vzduchu, která je zásadní pro prevenci šíření infekcí. Musí kombinovat trvanlivé povrchy s dobrými hygienickými vlastnostmi  a musí se snadno čistit a dezinfikovat – to vše při zachování základních funkčních a estetických charakteristik. Stropní panely ROCKFON jsou vyrobeny z vodoodpudivé minerální vlny, která neposkytuje mikroorganizmům žádnou výživu.

Akustický komfort

Nežádoucí zvuky mohou mít nepříznivý vliv na pacienty a personál. Správné akustické prostředí podporuje rychlé zotavení a rekonvalescenci pacientů. Stropy ROCKFON s vysokým pohlcováním zvuku zlepšují nemocniční akustiku a pomáhají snižovat rušivé hluky vzdálených hlasů, strojů a rušných chodeb, kde chodí lidé a jezdí vozíky. Stropy ROCKFON svou zvukovou izolací přispívají také k větší důvěrnosti a soukromí v lékařských místnostech a ve vyšetřovnách.

Požární bezpečnost

V některých prostorách nemocnice je evakuace v případě požáru téměř nemožná. Jednotky intenzivní péče, operační sály a neonatální oddělení jsou jasnými příklady. Požární bezpečnost je tak klíčovým problémem při návrhu komplexních a vytížených budov nemocnice. Použití nehořlavých materiálů Třídy A, jako jsou stropy z minerální vlny ROCKFON, omezuje šíření požáru, snižuje riziko vzniku kouře a kapiček a v případě požáru zajišťuje zachování stability.

Udržitelnost

Sektor zdravotní péče stojí v popředí vývoje udržitelných budov. Aby byly splněny ekonomické, environmentální a sociální cíle, musí si autoři rozhodnutí vybrat takového dodavatele, například firmu ROCKFON, který je schopen zajistit trvanlivé, všestranné stropy vyrobené z přirozeně obnovitelné suroviny.

  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order