PŘÍMO K PRODUKTU

Volný čas a sport

Volnočasové a sportovní aktivity kladou velké nároky na řešení akustiky, včetně stropů.

Pro lepší zážitky uživatelů je potřeba regulovat generované zvuky a dobrá srozumitelnost je zásadní otázka. Zároveň mají na vlastnosti budovy vliv designové možnosti, například barvy.

Odolnost proti nárazu

Sportovní zařízení potřebují produkty odolné proti nárazům, pokud se zde provozují míčové sporty. Je potřeba instalovat stropy s odolností proti nárazům ve Třídě 1A.

Odolnost proti vlhkosti

Pro bazény je velmi důležitá odolnost proti vlhkosti. Produkty ROCKFON jsou rozměrově stálé až do relativní vlhkosti 100 % a teploty do 40 °C.

Požární bezpečnost

Tam, kde velké skupiny lidí sdílejí uzavřený prostor, hraje požární bezpečnost důležitou roli. Skutečně požárně bezpečná řešení stropů, které zůstávají stabilní v případě požáru, mohou mít velký vliv na účinnost ústupových tras a na to, jak snadno se hasiči dostanou do budovy v případě požáru. To může mít velmi příznivý vliv na záchranu lidských životů, snížení nákladů v důsledku požárních škod a prostoje zařízení, pokud by došlo k požáru. Většina stropních panelů ROCKFON je klasifikována ve Třídě A1, což je třída s nejlepší odezvou.

Design a akustika

V mnoha zařízeních pro volný čas je design interiéru nedílnou součástí zážitku návštěvníka. To je případ kin (s černými stropy) a muzeí (monolitické stropy, které odpovídají stávající architektuře).

Kromě designu hraje důležitou roli také akustika zařízení pro volný čas.

  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order