PŘÍMO K PRODUKTU

Průmysl

Velký důraz by měl být kladen na získání a udržení komfortních akustických podmínek.

Požadavky na stropy v průmyslovém odvětví obvykle závisí na typu produkovaného nebo skladovaného zboží. Požadavky v těžkém průmyslu jsou jiné než v potravinářství, dílně nebo truhlárně. Zavěšený strop často nelze instalovat kvůli technickým instalacím výrobních zařízení, proto se v průmyslových budovách nejčastěji používají zvukové přepážky a stěnové absorbéry.

Při navrhování výrobních prostor je mnoho různých kritérií. Mezi klíčové faktory patří vhodné světelné podmínky, zvýšená požární bezpečnost a v některých případech také vysoká úroveň hygieny. V průmyslu jsou zvukové úrovně obvykle mnohem vyšší než v jiných pracovních oblastech. Velký důraz by měl být kladen na získání a udržení komfortních akustických podmínek pro zaměstnance a osoby v okolí lokality.

Je všeobecně známo, že existuje kvantifikovatelné riziko poškození sluchu vlivem denní expozice (8 hodin a více) neustálé hlučnosti mezi 85 a 90 dB. Pro zajištění co nejlepších akustických podmínek v každé průmyslové oblasti, kde jsou nasazeny hlučné stroje umístěné na tvrdé podlahy, by se měla věnovat pozornost použití materiálů, které pohlcují zvuk.

  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order