PŘÍMO K PRODUKTU

Kanceláře

Dávno pryč jsou časy tmavých a zatuchlých kanceláří s vyčpělým vzduchem a hal s ozvěnou.

Zaměstnavatelé, zaměstnanci a stále přísnější předpisy jsou ve shodě, že dnešní kancelář musí být jasná, čistá a inspirativní – a především bezpečná. Se svými produkty, které nabízejí řadu povrchů, okrajů a rozměrů, je společnost ROCKFON předním dodavatelem, pokud jde o projektovou volnost a splnění těchto požadavků. Nejlépe hodnocené akustické, požární a světelné vlastnosti našich produktů vám pomohou zvládnout hlavní úkoly při projektování moderních kanceláří.

Interakce

Podle současných teorií řízení jsou zaměstnanci spokojenější a produktivnější, pokud mohou na sebe volně navzájem reagovat v kreativním a inspirujícím prostředí. Kromě tradičních jednacích místností, kde je důležité soukromí, zahrnují dnešní kanceláře neformální společné prostory, jako jsou kavárny a salonky podporující neformální interakce.

Ovšem konverzace jednoho ruší druhého. Intenzivnější interakce dávají vzniknout problémům s důvěrností a soustředěním.

Flexibilita

Volnost pohybu a spolupráce vyžaduje flexibilnější uspořádání kanceláře. V souvislosti s rychlostí změn v dnešním podnikání musí být organizace schopné odpovídajícím způsobem upravit pracovní prostory. Někdy se takovým místům říká „agilní interiéry“ a je možné je překonfigurovat relativně rychle a snadno. Každá změna v půdorysu však vyžaduje změnu stropů, aby byly zajištěny akustické vlastnosti vyhovující měnícím se potřebám uživatelů. Zároveň je nutné zachovat snadný přístup k technickému vybavení budovy nad stropy.

Otevřenost

Po projektantech se často chce, aby vytvořili inspirující prostory, které odrážejí energii a transparentnost organizace a hodnoty značky. Někteří architekti přivádějí tuto ideu do doslovného extrému tím, že otevírají původně skryté prostory, například výrobní prostory a jednací místnosti, a vzniká tak skleněné prostředí připomínající akvárium.

Velká okna a tvrdé materiály obvykle přítomné v takových budovách jsou však zdrojem závažných akustických problémů, zatímco rostoucí využívání tepelných mas nutí projektanty přehodnotit jejich přístup k řešením pro pohlcování zvuku.

Udržitelnost

Každá budova je jiná ve smyslu návrhu a účelu. Studie ukazují, že akusticky příjemné prostory s příjemným osvětlením a stabilní optimální teplotou zlepšují pohodu, produktivitu a spokojenost zaměstnanců – což dále snižuje špatnou docházku a výměnu personálu. Není však vždy snadné dát do rovnováhy akustické potřeby s požadavky na topení, chlazení  a energetickou efektivitu v rámci certifikace udržitelné budovy. Řešení ROCKFON umožňují projektantům realizovat jejich vize pomocí recyklovatelných řešení, které posilují produktivitu uživatelů, poskytují vlastníkům budovy efektivitu nákladů a přispívají ku prospěchu okolních společenství.

Možnosti inovací

Výše uvedené úvahy se netýkají pouze nových staveb. V klesající ekonomice se vlastníci budov uchylují k renovaci stávajícího majetku a chtějí udržet konkurenceschopnost svých aktiv. Vlastníci vyžadují moderní prostory s lepší kvalitou a zajímají je provozní náklady. Pečlivě obnovený prostor s nižšími náklady na energie má na trhu prostě větší atraktivitu.

Protože nikdy nezačíná na zelené louce, projekt renovace může být obtížnější než realizace nové stavby. Důležité je vybrat řešení pro stropy a stěny tak, aby napomáhalo optimalizaci stávajícího a možného budoucího uspořádání renovovaného prostoru.

  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order