PŘÍMO K PRODUKTU

Školství

Moderní školy kladou větší důraz na potřeby jak studentů, tak širší komunity.

Nezřídka hlučné a velice všestranné školy jsou směsicí multifunkčních prostor, kde jsou vyžadovány stavební materiály snadné na údržbu, bezpečné a trvanlivé. Společnost ROCKFON, která má rozsáhlé zkušenosti ve vzdělávacím sektoru, vytvořila kontrolní seznam s 10 body pro výběr stropu.

Akustický komfort

Akustický komfort ve školách je zásadní otázka, protože vysoká úroveň hluku a špatná akustika místností mají silný vliv na kvalitu výuky a schopnosti studentů učit se.

Trvanlivost

Stavební materiály používané ve školách musí mít dlouhou životnost v prostorách s intenzivní aktivitou.

Bezpečnost stavebních materiálů

Použití bezpečných stavebních materiálů je velice důležité. Materiály musí splňovat požadavky na požární vlastnosti a zajišťovat klidnou mysl pro uživatele budovy.

Design

Vzdělávací budovy si musí vytvářet vlastní tvář a identitu, aby byly atraktivní pro učitele a studenty. Stavební materiály musí inspirovat a vytvářet individuální design.

Správa zařízení

Školy se staví na dlouhou dobu a berou v úvahu budoucí potřeby. Stavební materiály musí být snadné na údržbu, flexibilní, adaptabilní a robustní.

Možnosti obnovení

Stávající školní budovy se musí přizpůsobovat novým potřebám a požadavkům a zároveň musí respektovat původní architekturu. Rozpočty na obnovu jsou obvykle nízké.

Vnitřní klima

Stavební materiály používané ve školách by neměly mít negativní dopad na zdraví studentů nebo učitelů a musí přispívat ke zdravému  vnitřnímu klimatu.

Udržitelnost

Stavební materiály používané ve školách by měly mít minimální negativní dopad na prostředí.

Energetická účinnost

Energetická účinnost a tepelná masa jsou integrální faktory, které je potřeba zvažovat při návrhu současných škol. Tato řešení pak často přinášejí nové úkoly v oblasti akustiky.

Odbornost v oblasti školních interiérů

Decision makers in building design and refurbishment are looking for reliable partners that bring the expertise needed to create optimum environments and comfort for the users.

  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order