PŘÍMO K PRODUKTU

Vnitřní prostředí

Kvalita vnitřního vzduchu

Přestože nemůžeme řídit kvalitu venkovního vzduchu nebo větrání, můžeme zajistit, že naše produkty budou pozitivně přispívat k vnitřnímu klimatu bez ohledu na místo jejich instalace.

 • Všechny produkty ROCKFON splňují klasifikaci E1, která zaručuje, že překračují požadavky Evropské unie na emise formaldehydu.
 • Reprezentativnímu výčtu produktů ROCKFON byl přidělen přísný finský štítek pro vnitřní klima M1 a další štítek pro vnitřní klima, které ukazují, že produkty jdou nad rámec zákonných požadavků na emise látek pro vnitřní prostředí.


 • Některé produkty ROCKFON jsou klasifikovány ISO Třídou 5 nebo lepší a splňují tedy požadavky na emise částic.

  Klasifikace čistých prostor
  ISO 14644–1
  Třída ISO
  Oblasti průmyslového použití
  1
  2
  3Mikroelektronika
  4
  5Farmaceutický průmysl
  6Elektronika a potraviny
  7Automobilový a letecký průmysl
  8
  9
 • Společnost ROCKFON nepoužívá fotokatalyzátory, protože vědecké studie zjistily, že mohou přispívat k sekundárním emisím, které jsou škodlivé pro lidské zdraví. (WHO 1989, Wolkoff et al 1997).

Zrušení klasifikace minerální vlny

Zrušení klasifikace minerální vlny: Veškerá minerální vlna ROCKFON je certifikovaná jako biologicky rozpustitelná. Kromě toho Mezinárodní centrum pro výzkum rakoviny uvádí, že minerální vlna ROCKWOOL nemá žádné karcinogenní účinky.

Chemické složení vláken ROCKWOOL je certifikováno v rámci Evropského výboru certifikaci (EUCEB).

  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order