PŘÍMO K PRODUKTU

Vlhkost a odolnost proti prohýbání

Produkty ROCKFON jsou rozměrově stálé až do relativní vlhkosti 100 % a teploty do 40 °C.

V budovách ve fázi výstavby, které dosud nejsou hermeticky utěsněné nebo kde ještě nevyschly materiály, mohou nastat problémy s vlhkostí. Kromě toho platí, že ve vlhkých místnostech, jako jsou plavecké bazény, kuchyně a sanitární prostory, jsou úrovně vlhkosti výjimečně vysoké.

Vlhkost může oslabovat určité stropní materiály a způsobovat jejich prohýbání. V extrémních případech dokonce hrozí vypadnutí z rastru.

Stropní panely ROCKFON jsou rozměrově stálé až do relativní vlhkosti 100 % a je možné je instalovat v rozmezí teplot od 0 °C do 40 °C. Není nutná žádná aklimatizace a stropní panely ROCKFON je možné montovat i v raných fázích výstavby (kdy ještě nejsou okna plně utěsněna) bez nebezpečí deformace. V převážné většině mají klasifikaci ve Třídě 1/C/0N v souladu s normou EN 13964. Některé rozměry modulů (šířka nad 700 mm) jsou ve Třídě 2/C/0N. Panely ROCKFON se dodávají s 15letou zárukou.

Jejich lehký a zároveň stabilní nehygroskopický charakter minimalizuje konečnou hmotnost plně osazeného stropu, což také snižuje počet závěsů pro jejich instalaci.

  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order