PŘÍMO K PRODUKTU

Požární vlastnosti

Minerální vlna nepřispívá rozvoji nebo šíření požáru.

Minerální vlna je bezpečným základem všech produktů ROCKFON. Vyrábí se z čedičové horniny, která je svou povahou nehořlavá a nedochází k jejímu tavení při teplotě nižší než 1000 °C.

Chování různých materiálů podle standardní křivky čas/teplota normy požární odolnosti ISO 834. Společnost ROCKFON splňuje nebo překračuje normy požární bezpečnosti ve všech evropských zemích a značně investovala do požárních zkoušek a souvisejícího vývoje. Na stavební materiály se vztahují dva evropské předpisy týkající se prevence devastujících účinků požáru:

Reakce na oheň

Požární odolnost

  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order