PŘÍMO K PRODUKTU

Označení CE

Společnost ROCKFON deklaruje povinné a některé volitelné vlastnosti produktů

Zákazníci potřebují důvěru ve vlastnosti deklarované výrobci stropů a porovnávají stropní produkty na základě jednotně deklarovaných hodnot. To je také účelem označení CE.

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) zavedl normu EN 13964 pro zavěšené stropy, která je závazná od 1. července 2007. Tato norma stanovuje charakteristické vlastnosti výrobků, které musí nebo mohou být uvedeny na výrobních etiketách a v dokumentaci.

Protože spolehlivost je jednou z našich hlavních hodnot, společnost ROCKFON byla jednou z prvních, která uvedla na trh produkty s označením CE. Společnost ROCKFON deklaruje nejen povinné vlastnosti, jako je reakce na požár a emise formaldehydu, ale také údaje o pohlcování zvuku, ohybové tažné pevnosti, odrazivosti světla, tepelné izolaci, odolnosti proti nárazům a zvukové izolaci, pokud jsou tyto údaje relevantní. Jako jedni z mála dodavatelů stropů uvádíme také hodnocení ohybové tažné pevnosti. Ohybové tažná pevnost je měřítko prohýbání panelu ve vlhku. Je to velice důležitý údaj, protože mnohé stropní panely nesnášejí dobře vlhkost a časem u nich vzniká riziko prohnutí.

Všechny příslušné stropní panely ROCKFON ze všech závodů v Evropě nesou značku CE od října 2005. Kromě toho si společnost ROCKFON vybrala nejvyšší systém posuzování a ověřování neměnosti vlastností (AVCP1). To znamená, že nezávislá certifikační organizace, kterou je Belgické sdružení pro certifikaci stavebních materiálů (BCCA -  Belgian Construction Certification Association), ověřuje náš počáteční typový testovací program a nejméně jednou za rok kontroluje celý náš dodavatelský řetězec.

Všechny hodnoty deklarované společností ROCKFON jsou testovány a ověřovány nezávislými a certifikovanými/akreditovanými laboratořemi. Náš zákazník si díky vnitřnímu systému výrobní kontroly, který podléhá průběžným auditům, vždy kupuje výrobky se standardními vlastnostmi, které jsou deklarovány na etiketě s označením CE.

Stropní panelyCeiling gridsStropní systém (panel + rastr)
Povinně deklarováno, testováno v souladu s normou EN 13964
 • Reakce na požár
 • Emise formaldehydu
 • Stropní rastry
 • Reakce na požár
 • Emise formaldehydu
Je-li deklarováno, pak testování v souladu s normou EN 13964 je povinné
 • Pohlcování zvuku
 • Tepelná vodivost
 • Ohybová tažná pevnost
 • Trvanlivost (koroze kovových panelů)
 • Roztříštění (jen pro křehké materiály)
 • Kapacita únosnosti zatížení
 • Trvanlivost (koroze kovových rastrů)
 • A další...
 • Požární odolnost
 • Zvuková izolace
 • Odolnost proti nárazům
Je-li deklarováno, pak testování v souladu s normou EN 13964 je doporučené, ne však povinné
 • Odraz světla
 • Definice barev
 • Definice lesku

  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order