PŘÍMO K PRODUKTU

Odolnost proti nárazu

Společnost ROCKFON nabízí řešení, která vydrží různé úrovně nárazů

Společně s pohlcováním zvuku je odolnost stavebních materiálů proti nárazům důležitá ve školách a tělocvičných. Stropy v těchto typech prostor musí snést drsnější opotřebení, než je průměr, a také častou demontáž.

Odolnost proti nárazu zavěšených stropů je testována podle normy EN 13964:2004, přílohy D, a hodnocen je celý stropní systém (panely a všechny komponenty rastru). Norma definuje tři třídy odolnosti proti nárazům:

 • Stropy třídy 1A mohou být instalovány ve sportovních halách, kde se hrají míčové sporty s tvrdými nárazy.
 • Stropy třídy 2A mohou být instalovány ve sportovních centrech, kde se hrají míčové sporty s malými nárazy, a v silně zatěžovaných školních prostorách.
 • Stropy 3A mohou být instalovány v místnostech, kde strop musí splňovat základní požadavky na odolnost proti nárazům, jako jsou učebny a školní chodby.


Odolnost proti nárazu EN 13964:2004, příloha D
Řešení odolnosti stropů ROCKFON proti nárazu
Třída1A2A3A
ProductBoxer / Samson
1166x1166x40 mm
Boxer / Samson
1200x600x40 mm
Boxer / Samson
1200x600x25 or
20 mm
αw1.001.001.00
Reakce na oheňA1A1A1
Montážní systémOlympiaPlusT24T24
Upevňovací systémOlympiaPlusSponySpony

Postup zkoušky odolnosti proti nárazu udává schopnost stropu zvládat náhodné nárazy míče za normálních podmínek ve sportovních halách.

Postup zkoušky odolnosti proti nárazu (EN 13964:2004, příloha D)

Míč je mechanicky odpálen, aby 36krát narazil na strop – 12krát vertikálně a 12krát ze dvou různých směrů pod úhlem 60° – s rychlostí nárazu:

16,5 m/s (Třída 1A)
8 m/s (Třída 2A)
4 m/s (Třída 3A)

Po nárazovém testu je zavěšený strop prozkoumán. Test je pozitivní v případě, že pevnost, funkce a bezpečnost zavěšeného stropu nejsou nepříznivě ovlivněny a jeho vzhled se významně nezměnil.

Stropy SamsonBoxer mají zesílený povrch, který jim dodává výbornou mechanickou odolnost.

Panely Boxer nebo Samson instalované v Systému OlympiaPlus splňují nejnáročnější požadavky na odolnost proti nárazům Třídy 1A.

Stěnové panely VertiQ nabízejí odolnost proti nárazům (Systém T) a vysokou odolnost proti nárazům (Systém HAT).

  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order