PŘÍMO K PRODUKTU

Indikátory pohlcování zvuku

Jak se chová zvuk v místnosti

Pohlcování zvuku se měří pomocí koeficientu zvukové pohltivosti alfa (α), který má hodnotu od 0 do 1,00. Nula představuje nulovou absorpci (úplný odraz) a 1,00 představuje úplnou absorpci nárazového zvuku. Tento koeficient slouží ke stanovení obvykle používaných indikátorů pohlcování zvuku, které jsou vysvětleny níže:

Vážený součinitel zvukové pohltivosti (αw)

Alfa W nebo αw se počítá se podle normy ISO 11654 pomocí hodnot praktického součinitele zvukové pohltivosti αp při standardních frekvencích a porovnáním s referenční křivkou. Všichni dodavatelé zavěšených stropů v Evropě udávají pro všechny svoje produkty hodnotu αw.

Minerální vlna používaná v produktech ROCKFON nabízí nejlepší vlastnosti v porovnání s jinými materiály.

Ekvivalentní absorpční plocha zvuku (Aeq)

Vlastnost pohlcování zvuku ostrůvků a zvukových přepážek je kvantifikována na základě ekvivalentní absorpční plochy zvuku Aeq vyjádřené jako m² na objekt. Hodnota Aeq je měřena podle normy ISO 354. To je plocha fiktivního pohlcujícího povrchu αw = 1.00, který bude pohlcovat stejné množství zvuku jako testovaný ostrůvek nebo zvuková přepážka. Neexistuje žádná „vážená“ ekvivalentní zvuk pohlcující plocha, takže nejlepší způsob porovnání rovného stropu s ostrůvky nebo zvukovými přepážkami je výpočet dopby dozvuku pro každou místnost a situaci.

Ostrůvky a zvukové přepážky ROCKFON poskytují vysokou zvukovou pohltivost v případech, kdy modulární zavěšené stropy nejsou vhodné.

Třídy zvukové pohltivosti

αwTřída zvukové pohltivosti
0.90 - 1.00A
0.80 - 0.85B
0.60 - 0.75C
0.30 - 0.55D
0.15 - 0.25E
0.00 - 0.10Bez klasifikace
Mezinárodní norma ISO 11654 člení vlastnosti pohltivosti do pěti tříd od A do E. Hodnoty αp jsou porovnávány s řadou pevných referenčních křivek. Rozsah mezi referenčními křivkami je široký, takže třídy zvukové pohltivosti jsou jen hrubým indikátorem pohlcování zvuku.

Mnoho stropů ROCKFON nabízí třídu zvukové pohltivosti A.

Koeficient redukce hluku (NRC)

Koeficient redukce hluku (NRM) se počítá podle normy ASTM C423 a poskytuje hodnocení pohlcování zvuku v podobě jediného čísla (vyšší hodnoty jsou lepší). Je to matematický průměr měřeného koeficientu pohlcování zvuku při frekvencích 250, 500, 1000 a 2000 Hz. Koeficient NRC udává rovné vážení ve frekvenčním rozsahu, což znamená, že není tak přesný jako αw.

  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order