PŘÍMO K PRODUKTU

Indikátory izolace zvuku

Míra pronikání zvuku mezi prostory

Izolace zvuku mezi místnostmi

Hodnota Dn,f,w v dB kvantifikuje podélnou zvukovou izolaci, kterou zajišťuje strop mezi dvěma místnostmi. Čím vyšší je hodnota Dn,f,w, tím lepší je zvuková izolace mezi místnostmi. Hodnotu Dn,f,w je možné považovat za rovnou předchozí použité hodnotě Dn,c,w.

Hodnotu Dn,f,w používají odborníci v oblasti akustiky k předvídání celkové zvukové izolace DnT,w (R’w; DnT,A) mezi přilehlými prostory.

Izolace bezprostředních zvuků

Izolace bezprostředních zvuků v dB vyjádřená indexem neprůzvučnosti (Rw) měří redukci procházení zvuku zavěšeným stropem.
Stropy s vysokým indexem neprůzvučnosti Rw budou předcházet pronikání hluku vytvářeného technickým vybavením v mezistropním prostoru do místnosti.

Hodnoty C & Ctr

Aby bylo možné hodnotit dopad zvukové izolace ve specifických podmínkách, laboratoře uvádějí hodnotu Dn,f,w nebo Rw indikující hodnoty C a Ctr . C je termín zpracování pro „růžový“ šum, jako je řeč, hudba, TV, dětské hraní atd. Ctr je termín zpracování pro hluk z dopravy. Čím nižší je hodnota C a Ctr, tím lépe.

  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order