PŘÍMO K PRODUKTU

Důležitost akustiky

Akustická korekce je nezbytnou součástí vytvoření dobrých vnitřních podmínek

ROCKFON nabízí mimořádné akustické vlastnosti

Minerální vlna je svou povahou materiál s velkou pohltivostí zvuku a dává produktům ROCKFON výborné akustické vlastnosti. To umožňuje dosahovat vysoké úrovně akustického komfortu, aniž by bylo nutné používat stropy s důlky, perforacemi nebo otvory. Akustické vlastnosti produktů ROCKFON byly testovány v nezávislých a certifikovaných laboratořích.

 • Ve školách žáci neslyší až 70 % souhlásek vyslovovaných učiteli (1)
 • V nemocnicích je řízení hluku velmi důležité, protože „nežádoucí zvuk“ může zvýšit srdeční tep, krevní tlak a rychlost dýchání (2)
 • V kancelářích se 70 % zaměstnanců domnívá, že jejich produktivita by byla větší, kdyby bylo prostředí méně hlučné (3)
 • V otevřených kancelářích 60 % zaměstnanců říká, že hluk je jediným nejrušivějším faktorem (4)

  

  


1) “Výzkumný projekt „Srozumitelnost řeči ve školních třídách“ realizovaný Fakultou stavebního inženýrství a výzkumu Univerzity Herriot-Watt v Edinburghu
2) Technické memorandum o zdraví 08-01: Akustika
3) Julian Treasure, Sound Business, 2007
4) Dánské národní výzkumné středisko pro pracovní prostředí: „Hluk v důsledku lidské činnosti”

  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order