PŘÍMO K PRODUKTU

Produkty dB maximalizují zvukovou izolaci

Vliv pohlcování zvuku na izolaci mezi místnostmi

    

Produkty dB byly navrženy na blokování přenosu zvuku mezi místnostmi a poskytují jedinečnou kombinaci výborné zvukové izolace a pohlcování zvuku v jediném panelu.

V praxi se ukazuje silná synergie mezi pohlcováním zvuku a zvukovou izolací mezi místnostmi. Ta není v hodnotě Dn,f,w měřené v laboratořích nijak zahrnuta. Při stejné hodnotě Dn,f,w  bude mít použití vysoce pohltivého stropu za následek nižší úroveň akustického tlaku v cílové místnosti.

Strop s nejvyšší hodnotou αw bude fungovat lépe při snižování akustického tlaku jak ve zdrojové, tak v cílové místnosti. Vliv absorpce zvuku na výsledné vnímané hladiny akustického tlaku je možné vypočítat a je ověřen zkouškami na místě.


Produkty dB

Contact

PŘÍMO K PRODUKTU

Basket

Samples

    Documentation

      Place order