PŘÍMO K PRODUKTU

Zvuková izolace

Co se děje ve vedlejších dveřích?

Celková zvuková izolace je schopnost místnosti (dělicích příček společně se stropem, podlahou a spojovacími prvky) bránit šíření zvuku vzduchem nebo stavebními prvky.

Celková zvuková izolace (neprůzvučnost) přilehlých prostor je vyjádřena hodnotami DnT,w, R´w nebo DnT,A. Čím vyšší hodnota (v dB), tím lepší vlastnosti. Hlavními vlastnostmi zvukově izolačního materiálu jsou jeho hmotnost, vzduchotěsnost a schopnost pohlcování. Některé předpisy vyžadují minimální hodnotu 35-45 dB mezi kancelářemi.

CELKOVÁ ZVUKOVÁ IZOLACEZKUŠENOST UŽIVATELEDOPORUČENÁ ŘEŠENÍ ROCKFON
30 dB (A)Konverzace ve vedlejší místnosti je jasně slyšitelná a srozumitelnáROCKFON® Blanka™ dB 35
ROCKFON® Blanka™ dB 40
35 dB (A)Konverzace ve vedlejší místnosti je slyšitelná, ale není srozumitelnáROCKFON® Blanka™ dB 42
50 dB (A)Zvuky z vedlejší místnosti nejsou slyšetROCKFON® Blanka™ dB 44 + ROCKFON® Soundstop™


1. Přenos zvuku mezi přilehlými prostory
2. Přenos nárazového zvuku
3. Hluk technického vybavení budovy

Kročejová neprůzvučnost mezi podlažími vyjadřuje schopnost konstrukce izolovat zvuky např. kroků. Charakterizuje ji hladina nárazového zvuku L’nT,w a vyjadřuje se v dB. Čím nižší je hodnota, tím lepší je kročejová neprůzvučnost. Předpisy obvykle stanovují maximální hodnotu L’nT,w jako 60 dB v učebnách a kancelářích.  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order