PŘÍMO K PRODUKTU

Srozumitelnost řeči

Slyšíte mě jasně?

Srozumitelnost řeči definuje úroveň, jak dobře je řeč v místnosti slyšitelná a srozumitelná. Úzce souvisí s dobou dozvuku.

Na srozumitelnost má vliv řada faktorů. Patří mezi ně síla řečového signálu, směr, ze kterého řeč přichází, hladina hluku v pozadí, doba dozvuku a tvar místnosti.

Obvyklým způsobem vyjadřování srozumitelnosti řeči je hodnota indexu přenosu řeči (STI) na stupnici od 0 do 1. V učebně by měla být úroveň nejlépe nad hodnotou 0,6. Zjednodušeným (rychlejším) způsobem hodnocení míry srozumitelnosti řeči je index přenosu srozumitelnosti rychlé řeči (RASTI - Rapid Speech Intelligibility Transmission Index).

  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order