PŘÍMO K PRODUKTU

Hladina akustického tlaku

Jak je to nahlas?


Zdroj: United States Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration

InduV průmyslovém prostředí se velmi často setkáváme s vysokou hladinou akustického tlaku, která vyžaduje specifické akustické korekce. ROCKFON nabízí širokou škálu řešení, jako jsou například absorpční stropy, zvukové přepážky či hluk absorbující obklady stěn.


Hladina akustického tlaku indikuje, jak hlučná místnost je. Bude-li jedinec nepřetržitě vystavován vysokým hladinám akustického tlaku, může to pro něj časem znamenat vážné zdravotní obtíže. 

Průměrná hladina akustického tlaku je důležitá v každém prostředí - od výrobních závodů po mateřské školky. Evropská unie stanovila maximální hladinu expozice na 85 dB(A). V některých zemích nesmí veřejné produkce, jako například koncerty, překročit 96 dB(A).

Hladina akustického tlaku v místnosti závisí na síle zdroje zvuku, tvaru místnosti, ale i rozsahu a kvalitě povrchů, které hluk pohlcují.


  Průmyslová prostředí mají velmi často vysoké hladiny akustického tlaku a vyžadují specifické akustické korekce. Společnost ROCKFON nabízí řadu řešení, jako jsou absorpční stropy, zvukové přepážky nebo stěnové absorbéry
  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order