PŘÍMO K PRODUKTU

Čištění

Od nejběžnějších po nejnáročnější způsoby čištění

Všechny stropy ROCKFON je možné čistit vysavačem, na kterém je nasazený měkký kartáč.

Vybrané stropy s povrchem s mikrotexturou je možné čistit vlhkým hadrem nebo houbou s trochou alkalického čisticího prostředku (pH mezi 7 a 9) bez obsahu alkoholu, čpavku nebo chlóru. Povrch může pak být o něco více lesklý a doporučujme rovnoměrné čištění celého povrchu.

Produkty Rockfon MediCare Plus a Rockfon MediCare Air mají trvanlivý, vodoodpudivý povrch, který odolává zředěným roztokům čpavku, chlóru, kvartérní amonné sloučeniny a peroxidu vodíku. Dvakrát za rok je možné je dezinfikovat párou s dodržením protokolu podle definice odborníků a pomocí upraveného povrchového mopu. V čistých průmyslových provozech, například ve výrobě potravin, jsou některá řešení ROCKFON odolná nízkotlakému nebo vysokotlakému čištění podle specifického protokolu, který vyžaduje použití přídržných spon a těsnění s obsahem fungicidů na rastru 

Další informace o vlastnostech čištění produktů ROCKFON najdete na produktových stránkách.

  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order