Udržitelné projekty

Výrobní procesy
Výrobní procesy společností ROCKFON a ROCKWOOL jsou konstantně monitorovány a zlepšovány v důležitých oblastech, jako je zvyšování energetické účinnosti, omezování spotřeby vody, odklon od skládek a recyklace průmyslového odpadu.