PŘÍMO K PRODUKTU

NOVINKY

NOVINKY

13. dubna 2018

Psychologie velkoplošné otevřené kanceláře

Při vytváření prostorů, které podporují vzájemnou spolupráci a zároveň musí respektovat určitou potřebu soukromí, jsou návrháři nuceni vyhodnocovat, jak uživatelé těchto prostorů ovlivňují prostředí, které v nich panuje

Přinejlepším rušivé, v nejhorším případě frustrující

Celá řada průzkumů a studií hovoří o tom, jaký negativní vliv mají otevřené velkoplošné kanceláře na zdraví zaměstnanců a jejich zvýšenou fluktuaci. Søren Peter Lund, zkušený odborník z dánského národního institutu pro zkoumání pracovního prostředí, vysvětluje: „Nedostatek soukromí v otevřených kancelářích vzbuzuje v zaměstnancích pocit, že jsou neustále na očích. Hluky a zvuky kolem sebe pak mohou vnímat spíše jako hrozbu, než narušení svého soukromí“.

Akustická kvalita místnosti je jedním z hlavních faktorů, které je třeba vzít v úvahu při navrhování prostorů, které budou sloužit ke komunikačním i kognitivním úkonům.

Vliv hluku na chování

Behaviorální specialista Mille Sylvest tvrdí, že hluk není jen rušivý element, který má negativní dopad na soustředění. Může totiž potlačit také motivaci k větší produktivitě a spolupráci, čímž jde zcela proti původnímu záměru otevřených kanceláří. „Duševní i fyzická pohoda člověka je úzce spojena s mírou spokojenosti s jeho postavením v organizaci. A kvalita pracoviště tuto spokojenost v nemalé míře ovlivňuje. Hlučné prostředí je známkou spíše nízkého postavení, což má negativní dopad na celkovou pohodu pracovníka a vede to ke změnám jeho chování“ uvádí Sylvest.

Kombinace spolupráce a soukromí

Při navrhování kanceláří se nesmí zapomínat na lidskou interakci, podporu vzájemné spolupráce a také soustředění. Lennart Nilsson, jeden z předních švédských odborníků na akustiku k tomu dodává: “V kancelářích se s požadavkem na skutečně vysokou zvukovou pohltivost setkáte především tam, kde jsou otevřené velkoplošné kanceláře a rovněž tam, kde mezioborové týmy potřebují průběžně komunikovat”.

Podívejte se, jak je možné vytvořit v kanceláři optimální akustické prostředí a dosáhnout nejlepší možné kombinace vysoké pohltivosti a izolace zvuku.


  > NOVINKY
  NOVINKY
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order