PŘÍMO K PRODUKTU

NOVINKY

NOVINKY

30. listopadu 2016

Díky ROCKFON je udržitelnost snadná

My v ROCKFON si dobře uvědomujeme důležitost výstavby udržitelných budov a zajištění maximální pohody a komfortu pro uživatele nebo obyvatele těchto budov. Abychom naplnili tento cíl, rozhodli jsme se poskytnout našim zákazníkům všechny relevantní informace o našich produktech.

Siedziba ÅF, Švédsko, Platinový certifikát LEED

S ohledem na naše rozhodnutí nabídnout co nejtransparentnější pohled na náš profil udržitelnosti jsme provedli aktualizaci sekce věnované problematice udržitelnosti na našem webu. Zavedli jsme prohlášení o udržitelnosti produktu a upravili naše environmentální prohlášení o produktu pro všechny naše výrobky. „Protože je vždy naší snahou nabídnout našim zákazníkům to nejlepší, nevytvořili jsme jen dva nové dokumenty udržitelnosti, ale zjednodušili jsme celou sekci pro lepší orientaci a stahování potřebných dokumentů,“ dodává Christian Kofod, který zodpovídá za styk s veřejností.

S novými dokumenty si již nemusíte dělat starosti o profil udržitelnosti našich výrobků, ale veškerou svou pozornost můžete zaměřit na to nejdůležitější - na výstavbu těch opravdu nejlepších prostor.

Novou sekci si můžete prohlédnout zde.

Prohlášení o udržitelnosti produktu

Prohlášení o udržitelnosti produktu nabízí stručné a srozumitelné shrnutí všeho podstatného pro architekty, pracovníky zajišťující přípravu projektu nebo vlastníky nemovitostí. Dokument, který byl sestaven s přihlédnutím k požadavkům hlavních stavebních a certifikačních programů, dokumentuje charakteristiky udržitelnosti našich produktů. Je tedy velmi snadné zdokumentovat možné dopady použití produktů ROCKFON na životní prostředí a naplnit požadavky stavebních a certifikačních programů.

Naše prohlášení o udržitelnosti produktu najdete zde.

Environmentální prohlášení o produktu

S uplatněním stejné filozofie a odhodlání jsme přistoupili k aktualizaci našich environmentálních prohlášení o produktu. Ve své zjednodušené podobě ještě efektivněji komunikuje environmentální dopady produktů ROCKFON v průběhu jejich životního cyklu. V sekci věnované udržitelnosti nyní najdete dvě verze environmentálního prohlášení o produktu (EPD) - jedno je určeno pro produkty s vysokou hustotou, zatímco druhé pro produkty s nízkou hustotou. Uveden je případně také odkaz na místní stránky obsahující EPD.

Naše EPD najdete zde.

  > NOVINKY
  NOVINKY
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order