PŘÍMO K PRODUKTU

NOVINKY

NOVINKY

ROCKWOOL group přebírá chicago metallic company

Skupina ROCKWOOL přejala v USA působící firmu Chicago Metallic Company (CMC), která se zabývá výrobou nosných konstrukcí a kovových stropů. Tato transakce umožní značce Rockfon, která náleží do skupiny ROCKWOOL a vyrábí akustické stěny a stropy z kamenné minerální vlny, rozšířit rozsah činnosti a nabízet komplexní řešení stropních podhledů na mezinárodním trhu.

Firma CMC se sídlem v Chicagu je mezinárodním dodavatelem výrobků a služeb spojených se stropními podhledy, mimo jiné také dodává kovové stropy a nosné konstrukce. Firma byla založena v roce 1860, v severní Americe a v Evropě zaujímá pozici lídra v této oblasti a dále rozvíjí svoji činnost na Dálném východě. Vlastní výrobní závody v Belgii, USA, Číně a Malajsii a distribuční a prodejní síť v Evropě, Severní Americe a Asii. V roce 2012 činily příjmy této společnosti, která má asi 600 zaměstnanců, 138 mil. USD.

Tato transakce je největší akvizicí v historii skupiny ROCKWOOL, jejímž strategickým cílem je globalizace a rozvoj činnosti související se stropy. Tato oblast činnosti zajišťuje skupině 10 % příjmů. V roce 2012 společnost ROCKWOOL International A/S dosáhla celkové tržby přesahující 1,97 miliardy USD a v současné době zaměstnává téměř 10 000 zaměstnanců ve 40 zemích.

Generální ředitel ROCKWOOL Systems Division Herman Voortman v komentáři k akvizici řekl: "Tato transakce dobře zapadá do stávajícího podnikatelského plánu značky Rockfon. Umožní nám to vytvářet a rozvíjet komplexní řešení, protože budeme moci nabídnout nejen stropní desky, ale i nosné konstrukce, které jsou klíčovým prvkem zavěšených stropů. Mimo to bude spojení firem velmi výhodné pro činnost skupiny spojenou se stropy prováděnou v Severní Americe a v Asii. Díky tomu se rozvoj značky ROCKFON v těchto regionech značně zrychlí. Společnost CMC je velmi dobře organizovaná a má pevnou distribuční síť v obou zmíněných regionech - samostatné vybudování podobné pozice by nám zabralo hodně času."

Bývalý předseda představenstva a generální ředitel společnosti CMC, Charles Jahn řekl: „Doplněním řady výrobků a služeb nabízených firmami ROCKFON a CMC poskytneme našim zákazníkům po celém světě větší možnost výběru. Hodnoty rodiny Jahn, která založila CMC, a rodiny Kähler, která založila společnost ROCKWOOL, jsou velmi podobné, což bude přínosem jak pro naše zaměstnance, tak pro naše zákazníky. Těší nás, že budeme moci využívat zajímavé příležitosti rozvoje spojené se sloučením těchto obou značek.“

Jak skupina ROCKWOOL, tak skupina CMC existují již více než 100 let a spolupráci navázali již v minulosti. Představenstva obou firem vnímají spojení jako dobré rozhodnutí, které rozšiřuje sortiment výrobků a posiluje jejich postavení na trhu. Společnosti ROCKFON a CMC mají společné cíle. Chtějí dodávat inovační řešení spojená s technickou podporou, vývojem výrobků a službami zákazníkovi. Pro firemní strategie obou společností je důležité definovat oblasti, ve kterých se obě produktové nabídky mohou na základě spolupráce nebo integrace rozvíjet.

Představenstva obou společností v současné době pracují na nejefektivnějším způsobu integrace společností, který bude přínosem pro zaměstnance i zákazníky ve všech zemích, v nichž společnosti provozují svou činnost. Proces integrace má trvat několik měsíců, po tuto dobu budou obě společnosti pracovat odděleně.


  > NOVINKY
  NOVINKY
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order