PŘÍMO K PRODUKTU

NOVINKY

NOVINKY

10. září 2013

Nové požadavky certifikace LEED

Americká rada pro šetrné budovy (US Green Building Council) aktualizovala certifikační systém LEED Leadership in Energy & Environmental Design související s udržitelnou výstavbou.

Na počátku července 2013 Americká rada pro šetrné budovy přijala rozhodnutí o aktualizaci normy týkající se principu udržitelného rozvoje stavebnictví, známé jako LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).

Nová norma nese název LEED v4.LEED v4 a vstoupí v platnost v polovině listopadu 2013. Do roku 2015 však bude možné používat aktuální verzi normy LEED 2009, a tak se někteří architekti, dodavatelé nebo majitelé objektů mohou rozhodnout pro používání aktuálně platné normy.

Jaké změny v certifikaci LEED zavádí nová aktualizace?

Materiály a přírodní zdroje:

Oblast

Typ aktualizace

Popis

Recyklace odpadů ze stavby, rekonstrukcí a demolic

BEZE ZMĚN

BEZE ZMIĚN

Environmentální prohlášení o produktu

NOVINKA

Využití minimálně 20 různých výrobků, které jsou namontovány / zabudovány „napevno“ a které pocházejí alespoň od pěti různých výrobců, kteří předložili environmentální prohlášení o produktu

Odpovědné získávání surovin

AKTUALIZACE

• Použití surovin, které pocházejí z recyklace (čím více, tím lépe), činnosti související se společenskou odpovědností firmy, certifikáty dodavatelů týkající se ochrany životního prostředí atd

Zdravotně nezávadné materiály

NOVINKA

Použití výrobků nejen s nízkou emisí škodlivých látek, ale také s minimálním obsahem nevhodných látek ve výrobku, který potvrzuje zdravotní atest pro výrobek, certifikáty Cradle to Cradle. Není také vhodné používat výrobky, které obsahují látky uvedené jako nebezpečné v evropské směrnici o chemických látkách známé pod názvem REACH. Společnost ROCKFON dokládá shodu se směrnicí REACH

Kvalita vnitřního prostředí

Oblast

Typ aktualizace

Popis

Emise

AKTUALIZACE

Shoda s požadavky může být stanovena na základě shody s kritérii Section 01350 (USA) nebo AgBB/ISO 16001 a francouzským limitem pro emise formaldehydu A+.

Osvětlení interiéru

AKTUALIZACE

Průměrný součinitel odrazu světla 85 % pro stropy v dané oblasti.

Akustika

NOVINKA

V některých případech platí požadavky na dobu dozvuku v sekundách. Požadované hodnoty znázorňuje

** Tabulka norem doby dozvuku**

Druh místnosti

Norma

STI

Hotelový/motelový pokoj nebo apartmá
Manažerská nebo soukromá kancelář
Konferenční sál
Telekonferenční sál
Třída (školní objekty)

< 0,6

Zasedací místnost nebo banketní sál
Otevřený kancelářský prostor bez tlumení zvuku

< 0,8

Otevřený kancelářský prostor s tlumením zvuku

0,8

Tělocvična nebo krytý bazén

< 2

Regionální výroba:

V řadě kategorií zajistí použití materiálů získaných v okruhu 100 mil (přibližně 161 km) od místa stavby bonus 200 % v poměru k základní bodové hodnotě (tzn. že výsledek bude vynásoben 2).

Rozvoj certifikačních systémů zaměřených na udržitelnou výstavbu vede ke stále větší harmonizaci. Znamená to, že stejné údaje lze používat v různých certifikačních programech a není nutné je upravovat. Větší harmonizace také vede k tomu, že jsou certifikační programy založeny v menší míře na popisech a ve větší míře na skutečnostech. Toto jsou dva pozitivní aspekty, které způsobují, že certifikace ekologicky šetrných budov se ve větší míře odráží ve funkčnosti staveb a pohodlí uživatelů.


  > NOVINKY
  NOVINKY
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order