PŘÍMO K PRODUKTU

NOVINKY

NOVINKY

3. července 2013

Stavební materiály: zanedlouho všechny pouze s označením CE

Už za několik týdnů, od 1. července, budou muset všechny stavební materiály na trhu nést označení CE. Výrobci na novém nařízení oceňují skutečnost, že ovlivní bezpečnost dostupných materiálů, protože vyšší nároky povedou k vytlačení nedostatečně kvalitních výrobků z trhu. Kromě toho dojde ke zvýšení odpovědnosti výrobců a dovozců.

Na začátku července vejdou v platnost nové unijní předpisy, které upravují pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh. Doposud musely mít stavební výrobky uváděné na trh vystaveno prohlášení o shodě, které vydal výrobce nebo jím zmocněný zástupce, a tedy právně závazný dokument, který potvrzoval splnění požadavků unijních předpisů. Tato praxe se mění. Od 1. července budou muset být všechny materiály (až na několik výjimek) označeny značkou CE a podmínkou k tomu bude vystavení prohlášení o vlastnostech. Nové prohlášení musí obsahovat popis vlastností výrobku a pravidla pro jeho používání. Tyto údaje však musejí být uvedeny na základě důvěryhodných dat. V praxi to povede ke zvýšení bezpečnosti materiálů, které jsou dostupné na trhu. Podle nové úpravy bude nezbytné nejen učinit prohlášení, ale také mít k dispozici výsledky příslušných technických zkoušek, které potvrzují vlastnosti daného výrobku. „Nové předpisy kladou obrovský důraz na bezpečnost materiálů a odpovědnost výrobce nebo distributora. Je to další krok Evropské unie v boji proti záplavě evropských trhů nekvalitními výrobky z mimounijních zemí,“ hodnotí tuto změnu Mirosław Jucha, generální ředitel společnosti Rockfon Polska, která je výrobcem akustických stropních podhledů.

Problém s kvalitou stavebních materiálů, které jsou přítomny na polském trhu, je znám už řadu let. Zkoušky a kontroly ukazují, že s kvalitou a bezpečností výrobků u nás na tom nejsme dobře. Pozornost přitom byla věnována jen vybraným druhům materiálů, např. polystyrénu nebo lepidlům.
Nutnost zlepšit tento stav potvrzují nejen výsledky kontroly, ale také iniciativa skupin výrobců nejrozšířenějších výrobků, např. oken, cementu nebo polystyrénu. V rámci vzájemné spolupráce informují spotřebitele o tom, jak by měli postupovat při výběru materiálů, aby se vyhnuli zmetkům.

Nová právní úprava, která začne platit už za několik týdnů, zavádí ještě jednu důležitou změnu. Prohlášení o vlastnostech bude muset být jménem výrobce, dovozce nebo distributora podepsáno konkrétním zaměstnancem firmy, včetně údaje o jeho jménu a pracovní pozici. „Dosud takto podrobné požadavky neexistovaly. Odpovědnost výrobce nebo dovozce nebyla přesně stanovena. Vedlo to k tomu, že jsme se nejednou na trhu setkali s výrobky, jejichž dokumentace byla potvrzena blíže neurčenými osobami. Dokument obsahoval pouze nečitelný podpis. To poškozovalo výrobce, kteří podobně jako naše firma dlouhodobě sází na kvalitu a plnění nejvyšších norem,“ říká Mirosław Jucha. A jak dále zdůrazňuje, nová právní úprava staví na stejnou úroveň výrobce s dovozcem nebo distributorem. Dosud výrobci nesli větší odpovědnost, čehož využívaly firmy dovážející levné výrobky např. z Asie.

Nekupujme výrobky bez značky CE

Co znamená aplikace nového nařízení v praxi? Ti, kteří už dnes používají značku CE na svých výrobcích, musejí připravit novou dokumentaci.
V ostatních případech čeká výrobce nebo dovozce celá procedura vystavení prohlášení o vlastnostech, protože bez ní nebudou moci označit své výrobky značkou CE. „Prakticky všechny výrobky Rockfon, nejen podhledové kazety, ale také kotvicí systém, nesou označení CE. Nové požadavky jsou proto pro nás pouze formalitou, ale kladně hodnotíme fakt, že ne všem výrobcům se tyto požadavky podaří splnit. Proto je důležité co nejvíce o tom hovořit, aby si spotřebitelé uvědomili, co mohou požadovat od výrobků, které jsou dostupné na trhu,“ upozorňuje výkonný ředitel společnosti Rockfon Polska

Tyto změny, ačkoliv přinášejí nové povinnosti, představují také zjednodušení formální stránky uvádění výrobků na trh. Dosud musel výrobce přiložit jako dokumentaci k výrobku jednotlivé certifikáty, např. potvrzení o požárních, akustických nebo rozměrových vlastnostech. Nyní to bude potvrzovat jediný dokument – prohlášení o vlastnostech. Výrobce, dovozce nebo distributor mají samozřejmě povinnost kdykoliv v případě potřeby nebo kontroly zpřístupnit úplnou technickou dokumentaci, která potvrzuje užitné vlastnosti výrobku.

Označení CE – co to je?

Označení CE (Conformité Européenne) se v současné podobě používá od roku 1993. Tato značka potvrzuje, že daný výrobek splňuje právní požadavky Evropské unie. V převážné míře se týká bezpečného používání, ochrany zdraví a životního prostředí. Výrobce, jehož výrobek nese označení CE, prohlašuje, že splňuje požadavky unijních směrnic. Označení výrobku značkou CE musí předcházet rozbory a technické zkoušky. Systém označování byl zaveden z bezpečnostních důvodů a také z důvodu usnadnění pohybu zboží mezi trhy v rámci Evropské unie.


  > NOVINKY
  NOVINKY
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order