PŘÍMO K PRODUKTU

NOVINKY

NOVINKY

21. února 2013

ROCKFON do kaceláře

Vedle výzev, které tato oblast přináší, představí Rockfon také účinná řešení. Pomocníkem v tomto úsilí bude i speciální časopis pro návrháře vycházející pod názvem Inspired by You.

Ekonomická situace, rostoucí důraz kladený na ochranu životního prostředí, ale i změny technologií a pracovních návyků ovlivňují potřeby a požadavky současných kancelářských budov. Tento dynamický vývoj neznamená výzvu pouze pro vlastníky budov, ale také pro ty, kteří dodávají materiály do jejich interiérů.

Na základě průběžného monitorování současné situace stanovila společnost Rockfon šest zřejmých a výrazných trendů na trhu s řešeními pro úpravu interiérových povrchů, které představují výzvu i v oblasti akustiky: mobilita, interakce, flexibilita, otevřenost, udržitelnost a možnost vylepšení. Ve všech případech lze akustického komfortu dosáhnout jedině použitím správného řešení.

Kampaň bude především zaměřena na architekty a návrháře. Podporuje ji i časopis Inspired by You, který obsahuje rozhovory a rady od architektů a odborníků a vysvětluje i některé problémy související s přizpůsobováním moderních kancelářských budov a prostor neustále se měnícím požadavkům jejich uživatelů a nájemníků. Příklady uváděné v tomto časopise představují nejlepší řešení k naplnění těchto potřeb a požadavků.

Magazín Inspired by you můžete objednat jako tištěnou verzi nebo stáhnout jako PDF.

6 trendů Rockfon

MOBILITA – Kdykoliv, kdekoliv

Moderní komunikační technologie zásadně mění pracovní zvyky a schémata. Díky bezdrátovým zařízením, síťovým řešením a videokonferencím mohou současní zaměstnanci pracovat odkudkoliv a kdykoliv. Tzv. hot-desking (pracovní místo není vyhrazeno jedné osobě - je-li volné, může jej využít jakýkoliv zaměstnanec) se v mnoha budovách stal normou. Díky tomu mohou společnosti navyšovat počet svých zaměstnanců, aniž by musely současně rozšiřovat své pracovní plochy.

INTERAKCE – Snadná výměna nápadů

V souladu s moderními teoriemi řízení jsou zaměstnanci mnohem kreativnější, mohou-li spolu volně komunikovat v inspirujícím prostředí. Za tímto účelem se společné prostory v kancelářských budovách mění na místa, kde lze pořádat neformální schůzky a setkání. Populárním se například stává komfortní nábytek umožňující taková neformální setkání umístěný v halách a chodbách. Vysoké dělící zdi se nahrazují za nižší příčky nebo se zcela odstraňují. Tato řešení mají nicméně jednou zásadní nevýhodu - konverzace v takových prostorech může rušit ostatní, potlačuje důvěrnost hovoru i koncentraci.

FLEXIBILITA – Svoboda formy

Spolu se zvyšujícím se tempem změn v současném obchodním prostředí roste i potřeba volné spolupráce a tedy i volného pohybu v kancelářích. Je tedy nutné mít možnost upravovat a přizpůsobovat rozvržení kancelářských prostor měnícím se potřebám. Organizace tak často preferují agilní interiéry, jejichž konfiguraci lze poměrně snadno a rychle změnit. Nicméně pro zachování optimální akustiky a tedy i komfortu pracovníků, ale i možnosti přístupu k instalacím a sítím, je často nutné se změnou rozvržení podlahy upravit i strop.

OTEVŘENOST – Světlost nadevše

Organizace kladou stále větší důraz na transparentnost a světlost prostor. Příchozí klienti i potenciální zaměstnanci musí kancelářské prostory jednoznačně vnímat jako prezentaci značky a hodnot společnosti. Návrháři tak přichází s inspirativními prostory, které odráží energii a otevřenost organizace. Někteří architekti zdůrazňují svůj kladný přístup k otevřenosti odkrýváním i tradičně velmi skrytých oblastí, jako jsou výrobní plochy či zasedací místnosti. Výsledný dojem připomíná prostor akvária. Velká okna a tvrdé materiály, které se v takových budovách často využívají, jsou samozřejmě vážným problémem pro akustiku. Stále rostoucí využívání tepelné masy pak nutí návrháře měnit zaběhnuté koncepce stropních řešení.

UDRŽITELNOST – vyvážená konstrukce

Tepelná masa je jen jedním z mnoha aspektů hlubšího trendu směřujícího k udržitelnosti a nižšímu dopadu našich kroků na životní prostředí. V zájmu vyšší udržitelnosti se návrháři a architekti nesoustředí u ekologických budov pouze na špičkovou energetickou výkonnost, ale kladou mnohem větší důraz na celkový komfort uživatelů. Studie prokázaly, že akusticky příjemná prostředí s optimálním osvětlením a teplotou zvyšují pohodu pracovníků a přispívají i k vyšší produktivitě a celkové spokojenosti. To má za důsledek nižší nemocnost a fluktuaci pracovníků. Nicméně udržení rovnováhy mezi akustickým komfortem a účinností vytápění, chlazení či spotřeby energií není vůbec snadným úkolem.

MOŽNOST VYLEPŠENÍ – Renovace coby konkurenční strategie

Výše uvedené trendy se nevztahují pouze a výhradně na nové budovy. I upravením a vylepšením stávajících kancelářských prostor je možné vytvořit příjemné pracovní prostředí. Pomáhají se tak snižovat náklady, zvyšovat provozní flexibilita a plnit očekávání zaměstnanců. I v době recese renovují vlastníci budov své stávající objekty. Zvyšují tak jejich konkurenceschopnost na trhu s nemovitostmi, kde se vždy preferují moderní a kvalitní prostory, jejichž provozní náklady jsou co nejnižší.


> NOVINKY
NOVINKY
Contact

Basket

Samples

    Documentation

      Place order