PŘÍMO K PRODUKTU

Přeprava, manipulace a skladování

Charakteristika a balení našich produktů zajišťuje ty nejlepší podmínky pro přepravu, manipulaci a skladování.

Přeprava

V průběhu přepravy by měly být produkty uloženy tak, aby stály pevně a nemohl do nich narazit jiný náklad.

Naše obaly si kladou za cíl dosáhnout optimální kombinace ochrany produktů s využitím minimálního množství balicího materiálu. Kartony se dodávají uložené na paletách a pro maximální ochranu jsou přichyceny natahovací fólií nebo řemeny. Další ochrana je často použita na rohy, aby nedošlo k poškození během manipulace a přepravy.

Produkty ROCKFON jsou pečlivě zabaleny a ochráněny kvalitními obalovými materiály. Všechny balicí materiály používané pro ROCKFON je možné recyklovat nebo opakovaně použít. Polyetylénové smršťovací a natahovací fólie neobsahují sloučeniny s chlórem nebo sírou.

Manipulace

S jednotlivými kartony by se mělo zacházet opatrně a neměly by upadnout. Při otevírání kartonu je nutné přeříznout plastovou fólii nebo pásku do malé hloubky, aby nedošlo k poškození panelů. Panely by se měly při montáži zvedat svisle oběma rukama. Používání textilních rukavic může na panelech zanechávat mírné stopy. Společnost Rockfon proto doporučuje používat čisté rukavice s neznačkovacím gumovým/latexovým povlakem (nebo PE rukavice).

Poznámka! Některé hladké matné povrchy desek určují směr. Pro zajištění konzistence hotového stropu, je důležité, aby všechny desky byly umístěny v jednom směru, vyznačeném šipkou na zadní části každého panelu.

Pro optimální pracovní prostředí doporučujeme montážním pracovníkům vždy dodržovat obvyklé pracovní postupy a následovat instalačních instrukcí, které jsou uvedeny na našich obalech.

Skladování

Produkty ROCKFON by měly být uloženy tak, aby nebyly vystaveny povětrnostním vlivům. Povrch podlahy by měl být suchý, hladký a pevný, a výrobky by měly být umístěny tak, aby nebyly vystaveny nárazům nebo jinému mechanickému poškození. Nahoře na zabalených produktech by neměly být žádné těžké nebo ostré předměty.

  Contact

  PŘÍMO K PRODUKTU

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order