PŘÍMO K PRODUKTU

Prohlášení o zachování soukromí

Společnost ROCKWOOL International A/S se zavazuje online ochránit vaše soukromí. Veškerá zpracování osobních informací generovaných na těchto webových stránkách budou plně vyhovovat pravidlům, která stanovuje národní legislativa pro zpracování osobních údajů, přijatá společností ROCKWOOL International A/S v následujícím prohlášení o zachování soukromí.

Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost

ROCKFON
(ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S)
Hovedgaden 501
DK-2640 Hedehusene
Tel. (+45) 46 56 21 22
Fax (+45) 46 55 40 30
E-mail: info@rockfon.com

Jaké údaje shromažďujeme

Tyto webové stránky shromažďují informace několika způsoby. Když si od nás objednáte zboží nebo služby, budete požádáni o zadání jména, e-mailové adresy, povolání a dalších kontaktních detailů, které  jsou relevantní pro vznesený dotaz. Pokud jsou požadované informace povinné pro zpracování objednávky, budou označeny *. Získané informace budou použity, pouze pokud vás budeme kontaktovat v rámci běžného zákaznického vztahu  a za účelem vašeho použití našich stránek, služeb a produktů.

Vyjádření výslovného souhlasu

Naše stránky poskytují uživatelům příležitost k vyjádření výslovného souhlasu, což znamená, že se rozhodnete, zda chcete dostávat naše novinky, speciální nabídky a další informace o nových funkcích, událostech a službách. Před zahájením sběru dat a vyžádáním poskytnutí souhlasu vám budou popsány marketingové nabídky ještě předtím, než vám budou e-mailem poslány marketingové materiály. Jestliže si přejete svoje odebrání z poštovního seznamu a nepřejete si další komunikaci o daném předmětu, pošlete nám e-mail na adresu info@rockfon.cz s uvedením slov „Unsubscribe“ (Zrušit odběr) v poli předmětu.

Strany, kterým odhalujeme informace o vás

Informace o vás nebudou odhalovány žádným třetím stranám, pokud nebude získán váš výslovný souhlas nebo není takové odhalení požadováno zákonem.

Oprava/aktualizace

Jestliže si přejete opravit, aktualizovat nebo jinak upravit informace, které jste nám poskytli nebo napadnout naše zpracovávání těchto informací, obraťte se na výše uvedenou adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo faxové číslo.

  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order