PŘÍMO K PRODUKTU

Právní poznámka

Dokumenty dostupné na těchto webových stránkách

Prosím, ujistěte se, že prohlížíte webové stránky příslušné pro danou zemi / oblast. Naše produkty a řešení jsou k dispozici v celé řadě zemí a naše webové stránky nabízí informace o produktech, které se mohou lišit stát od státu. Sortiment výrobků a data produktů, které naleznete na stránkách dané země, jsou určená právě pro použití v dané zemi, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Povolení používat Dokumenty (například výroční zprávu, zprávy o životním prostředí, tisková prohlášení, datové listy atd.) z těchto webových stránek je uděleno za předpokladu, že (1) níže uvedené oznámení o autorských právech bude uvedeno na všech kopiích, (2) použití Dokumentů z těchto webových stránek bude sloužit jen pro informační a nekomerční účely a Dokumenty nebudou kopírovány nebo vystavovány v žádné počítačové síti nebo na médiích a (3) nebudou prováděny žádné úpravy Dokumentů. Použití pro jiné účely je výslovně zakázáno a může vést k vážným občanským nebo trestním postihům.

Povolení používat dokumenty uvedené výše nezahrnuje návrh nebo uspořádání webových stránek ROCKWOOL.com nebo jiných stránek ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti ROCKWOOL International A/S. Prvky webových stránek ROCKWOOL International A/S jsou chráněny zákony a nesmí být kopírovány nebo napodobovány vcelku ani po částech. Žádné logo, grafika nebo obrázky na webových stránkách ROCKWOOL nesmí být kopírovány nebo dále přenášeny, pokud k tomu neudělí výslovné povolení společnost ROCKWOOL International A/S.

Společnost ROCKWOOL International A/S neposkytuje žádné vyjádření týkající se použitelnosti informací obsažených v dokumentech a související grafiky publikované na těchto webových stránkách k jakýmkoli účelům. Všechny takové dokumenty a související grafika jsou poskytovány „jak jsou“ bez záruky jakéhokoli druhu. V žádném případě nebude společnost ROCKWOOL International A/S ručit za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné škody nebo jiné škody jakkoli vzniklé na základě ztráty možnosti použití, dat nebo zisků, ať na základě úkonu nebo kontraktu, zanedbání nebo jiné akce plynoucí ve spojení s použitím informací uvedených na těchto webových stránkách.

Dokumenty a související grafika publikované na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby.

PRÁVNÍ POZNÁMKA. Copyright © ROCKWOOL International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Dánsko. Všechna práva vyhrazena.

  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order